Mijn Kwadraad 3.0: privacy

mijn-kwadraad-30

ava_twitter

Wouter Bruijning is projectmanager Digitale Hulpverlening bij Kwadraad. Hij werkt onder andere aan het ontwikkelen van hulpmiddelen op digitaal gebied. Eén van die hulpmiddelen is Mijn Kwadraad.

Mijn Kwadraad is een communicatiesysteem waarin gespreksverslagen vastgelegd worden. Met dit online dossier kunnen cliënten en hulpverleners op een veilige manier en op een door hen gekozen moment contact hebben.

Wouter vertelt over ontwikkelingen, mogelijkheden en veranderingen rondom Mijn Kwadraad 3.0. In eerdere blogs vertelde hij over de verbeteringen van het gebruiksgemak, plan en doelrealisatie en werken met supporters. Vandaag: privacy.

Privacy

De laatste jaren is het gebruik van digitale communicatiemiddelen enorm toegenomen. We e-mailen, sturen WhatsApp-berichten, Twitteren en plaatsen Facebook-updates aan de lopende band. Een deel van deze informatie schermen we af voor onbekenden.

In Mijn Kwadraad hebben we allerlei maatregelen genomen om de privacy van gebruikers beschermen. Privacy zit in twee zaken: techniek en gedrag. Daarover wil ik graag een paar dingen vertellen.

Privacy en techniek van Mijn Kwadraad

Als je inlogt op Mijn Kwadraad wordt er altijd een beveiligde verbinding tot stand gebracht. Je herkent deze verbinding op twee manieren:

  • Er staat https in plaats van http voor het internetadres
  • Er staat een slotje in beeld

mijnkwadraad-https

Ook is het goed om te weten dat...

  • Mijn Kwadraad een gesloten systeem is waarop alleen mensen die toegang hebben kunnen meelezen.
  • De server waarop Mijn Kwadraad draait staat in Nederland. Dit betekent dat er strengere wetten dan elders zijn over wie er toegang hebben tot de server.
  • De e-mails waarin staat dat je een bericht in Mijn Kwadraad hebt géén inhoudelijke informatie bevatten. Zo voorkomen we dat er persoonlijke informatie in je mailbox terecht komt. In het mailtje staat alleen dát je een nieuw bericht hebt, niet wát erin staat.

Er zijn nog veel meer technische aspecten waar we goed over nagedacht hebben, zodat jouw privacy zo goed mogelijk gewaarborgd is. Daar kun je van op aan!

Privacy en gedrag

Wouter Bruijning over Mijn Kwadraad, onlinehulpmiddel

Het systeem is erg veilig. Maar daar heb je niks aan als mensen hun wachtwoord met een geeltje aan de monitor van hun computer hangen. Of als iemand een USB-stick waarop wachtwoorden staan verliest.

Privacy heeft ook veel te maken met gedrag. Wij willen open communiceren. Daarom kun je als cliënt altijd meelezen wat er over je geschreven wordt in jouw afgeschermde dossier. Bovendien mag niet iedereen van Kwadraad zomaar in dossiers kijken. Daarvoor moet de medewerker een goede reden hebben. We houden daarom bij wie er in dossiers kijkt.

Wat kun jij doen om je privacy te beschermen?

  • Bescherm je eigen mailbox met een goed wachtwoord.
  • We adviseren je om je wachtwoord van Mijn Kwadraad uit je hoofd te leren, ook al biedt je browser je aan om wachtwoorden op te slaan. Doe je dat wel, dan kan iedereen die jouw computer of tablet gebruikt jouw dossier bekijken.

Doe dit dus niet!
Doe dit dus liever niet!

  • Denk goed na wie je aan jouw hulpteam wilt toevoegen. Supporters zijn de mensen van wie jij graag wilt dat ze hulp bieden.

Met deze blog sluit ik deze blogreeks af. Komend jaar ga je mij vaker op deze plaats terugvinden met nieuwe verhalen.