Mijn Kwadraad 3.0: werken met supporters

mijn-kwadraad-30

ava_twitter

Wouter Bruijning is projectmanager Digitale Hulpverlening bij Kwadraad. Hij werkt onder andere aan het ontwikkelen van hulpmiddelen op digitaal gebied. Eén van die hulpmiddelen is Mijn Kwadraad.

Mijn Kwadraad is een communicatiesysteem waarin gespreksverslagen vastgelegd worden. Met dit online dossier kunnen cliënten en hulpverleners op een veilige manier en op een door hen gekozen moment contact hebben.

Wouter vertelt over ontwikkelingen, mogelijkheden en veranderingen rondom Mijn Kwadraad 3.0. In eerdere blogs vertelde hij over de verbeteringen van het gebruiksgemak en plan en doelrealisatie. Vandaag: werken met supporters.

Werken met supporters

Om goede hulpverlening te kunnen bieden, werken we steeds meer samen met andere instanties. Ook de omgeving van cliënten helpt vaak mee. Vrienden, familie en hulpinstanties vormen samen een team dat goed op de hoogte moet zijn van de situatie.

De nieuwe versie van Mijn Kwadraad maakt het mogelijk dat iedereen uit het team ook digitaal ondersteuning kan bieden. Mensen die kunnen helpen met het oplossen van een probleem, kunnen in Mijn Kwadraad als supporters meekijken. Supporters kunnen, maar hoeven geen professionals te zijn en krijgen toegang tot een beperkt gedeelte van het dossier.

Hoe werkt het?

Supporters worden altijd uitgenodigd door de cliënt. Een hulpverlener kan geen supporter toevoegen, maar wel voordragen. Een supporter krijgt de beschikking over drie onderdelen.

1. Het plan

blog03-01

Het plan kan door de supporter ingezien worden. In bovenstaand voorbeeld is supporter Frits degene die Tom helpt met zijn tuin.

2. Groepsberichten

blog03-02

Om elkaar goed, snel en veilig op de hoogte te houden van de vorderingen, kunnen alle personen met toegang tot het dossier met elkaar communiceren door middel van groepsberichten. Dit kun je vergelijken met een WhatsApp-groep.

3. Het team

blog03-03

Op het laatste tabblad kan de supporter zien wie er allemaal toegang tot het dossier hebben. In dit voorbeeld zijn het er niet zo veel, maar het kunnen natuurlijk meer personen zijn.

Do's en dont's

Niet iedereen hoeft toegang tot het dossier te krijgen. Mensen die meewerken aan het oplossen van de problemen kunnen uitgenodigd worden. Het is ook mogelijk dat iemand meeleest, zonder een bijdrage te leveren. Ik zou alleen niet al je Facebookvrienden uitnodigen.


Volgende keer vertel ik meer over privacy.