Nieuwsbrief MEE: Korte Intensieve Aanpak Delft

— Joyce Davidse

Joyce Davidse van Kwadraad en Mylène Andela van MEE vertellen in de nieuwsbrief van MEE over Korte Intensieve Aanpak (KIA) in Delft. “Wij zijn beiden maatschappelijk werker en sinds één november 2016 werken wij aan een speciaal project. Sinds de transitie zijn de gemeenten druk doende de hulpverlening aan hun burgers zo goed mogelijk op te zetten. Er wordt gewerkt met nieuwe inzichten en methodieken waarbij flinke veranderingen niet worden geschuwd. Dit alles natuurlijk vanuit het gedachtegoed dat elk mens regie wil dragen over zijn/haar eigen leven. Zowel in het preventieve veld als in de zwaardere hulpverlening geldt “Zo zwaar als moet en zo licht als kan”. Om dit te bereiken werden netwerkorganisaties in het leven geroepen, doelen gesteld en werkafspraken gemaakt.

Waarom korte intensieve aanpak? De gemeente Delft heeft gesignaleerd dat er een groep burgers niet of onvoldoende bij de bestaande hulpverlening terecht komt. Enerzijds doordat de mensen uit deze doelgroep een combinatie van kenmerken hebben die bij de reguliere hulpverlening niet passen. Anderzijds hebben organisaties prestatieafspraken met de gemeente die onvoldoende ruimte bieden om buiten de gebaande paden te treden. Dit is het moment dat wij ingezet kunnen worden omdat wij mensen bedienen die nergens anders passende hulpverlening kunnen krijgen.

Wij gaan met de cliënt samen, bij de cliënt thuis aan de slag met wat op dat moment het meest urgente probleem is. Wij gaan ook met de cliënt mee naar afspraken bij bijvoorbeeld gemeente, schuldhulpverlening, huisarts enz. Outreachend, actief en dicht bij de cliënt.

Indien nodig gaan wij meerdere malen per week op huisbezoek en duren onze bezoeken zo lang als nodig is. Door tijdelijk zaken over te nemen krijgt de cliënt weer uitzicht op een oplossing en energie om zaken zelf weer op te pakken. Onze trajecten zijn gemiddeld 30 uur en duren maximaal 6 maanden, waarbij de eerste drie maanden zeer intensief en de laatste drie maanden toewerkend naar afsluiting. Dit kan inhouden dat de cliënt zelf verder kan, of dat er wordt op/af geschaald naar andere hulpverlening.

Snelle, intensieve inzet voorkomt verergering van de problematiek en belasting van de omgeving. Ook zijn er minder kosten door voorkomen van zwaardere hulpverlening en uithuiszetting. Inmiddels weten onze collega’s bij de reguliere hulpverlening ons steeds beter weten te vinden als er cliënten tussen wal en schip dreigen te raken. In Delft heten wij tot eind juni 2017 Vrij Toegankelijke Ondersteuning (VTO). Omdat deze afkorting verwarring veroorzaakt zullen wij met ingang van 01 juli 2017 de naam Korte Intensieve Aanpak (KIA) gaan voeren.

Vragen? Stuur een mailtje naar j.davidse@kwadraad.nl of m.andela@meezhn.nl.