Opvoedondersteuning in Midden-Holland gecontinueerd

Per 1 januari 2016 wordt het Opvoedbureau Midden-Holland van JSO onderdeel van Kwadraad Maatschappelijk Werk. Op maandag 23 november ondertekenden de bestuurders van beide organisaties de overnameovereenkomst. De overname is bestuurlijk een stap vooruit in de samenwerking binnen het nieuwe jeugddomein. Ook voor de ouders in Midden-Holland is het goed nieuws. Zij blijven welkom op de opvoedspreekuren, waar ze met al hun zorgen en vragen over de opvoeding terecht kunnen. Alle reden voor een feestelijk afscheid bij het expertisecentrum JSO.

151123 JSO - Opvoedbureau (lr) -7

René Verkuylen (Kwadraad) en Saskia Keereweer (JSO) tekenen de overnameovereenkomst

Het Opvoedbureau
Elke ouder maakt zich wel eens zorgen over de opvoeding of de ontwikkeling van de kinderen. Die zorgen worden meestal gedeeld in de gezins- of familiesfeer. Ook wordt er door ouders tegenwoordig regelmatig advies ingewonnen via social media. De drempel om opvoedhulp in te schakelen is bij veel van hen hoog. Daarom zijn er opvoedspreekuren in het leven geroepen, om ouders laagdrempelig, kortdurend, snel, gratis en in de buurt begeleiding te kunnen bieden.

Samen Sterk
Ook voor de opvoeding geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Gemeenten hebben bij de uitvoering van de jeugdzorg de opdracht om de preventie te versterken. De pedagogisch adviseurs van het Opvoedbureau versterken de eigen kracht van de ouder en dragen bij aan het ontzorgen van de ouder(s) en het normaliseren van de gezinssituatie. Soms is tijdelijke ondersteuning door derden nodig binnen het gezin. Deze ‘Samen Sterk’-gedachte verbindt Opvoedbureau en Kwadraad in hun maatschappelijke opdracht aan elkaar. Dit motto vormt tevens de basis voor de intensieve  samenwerking in en met de sociale teams in Midden-Holland. Deze teams worden ingezet als er meer aan de hand is binnen het gezin en zwaardere zorg of hulp nodig is.

Het Opvoedbureau bereikt ouders in Midden-Holland naast de spreekuren ook op themabijeenkomsten en cursussen. Deze worden gegeven op peuterspeelzalen en scholen, maar ook op sportverenigingen. Het tijdig bespreekbaar maken en op maat adviseren voorkomt dat opvoedzorgen uitgroeien tot problemen. Met deze succesformule heeft het Opvoedbureau de afgelopen 20 jaar duizenden ouders in Midden-Holland op tijd het juiste steuntje in de rug gegeven.

Contact
Voor het maken van een afspraak op het spreekuur in de eigen woonplaats kunnen ouders met ingang van 1 januari 2016 terecht bij Kwadraad: 088 – 9004000 of via mail op opvoedbureau.mh@kwadraad.nl

Voor opvoedadvies en informatie kan nu al het CJG-nummer gebeld worden: 088 – 2542384.