Organisaties in Delft starten met uitwerking basisvoorzieningen Welzijn 2015-2016

Na heroverweging van de aanbesteding Gezond en Wel heeft het college van burgemeester en wethouders in Delft op 27 mei 2014 besloten om voor de jaren 2015 en 2016 afspraken te maken over het aanbieden van welzijns-basisvoorzieningen met Participe Delft, Diva, Kwadraad, MEE en Sport Evenementen Haaglanden/MVV. 

Zij gaan gezamenlijk met andere organisaties in de stad zorgen voor een dekkend voorzieningenaanbod voor Delft. De gemeente en bovengenoemde organisaties zijn op 24 juni gestart met een verdere uitwerking van de afspraken. Op 1 januari gaat de nieuwe situatie in.

Uitgangspunten bij de uitwerking van deze afspraken zijn:
-       Continuïteit van de voorzieningen en behoud lokale expertise
-       Het realiseren van de bezuinigingstaakstelling
-       Gemeente in regierol
-       Afspraken maken volgens de methodiek van prestatiedenken