Ouders Lokaal: Ouders en het Centrum Jeugd en Gezin werken samen

— Marianne Langkamp

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in De Ronde Venen kreeg een paar jaar geleden de opdracht om een impuls te geven aan het ontstaan van oudernetwerken. Deze netwerken moesten zowel de pedagogische civil society (dat ervan uitgaat dat niet alleen ouders, maar ook anderen verantwoordelijkheid nemen voor het opvoeden van kinderen) als de participatiesamenleving te versterken.

- Door Marianne Langkamp (coördinator Centrum Jeugd en Gezin)

Het ontstaan van Ouders Lokaal

We organiseerden de ‘Inspiratiebijeenkomst Samen Opvoeden: werken aan de pedagogische civil society’. Aan deze bijeenkomst namen destijds 26 professionals en een ouder uit De Ronde Venen deel. Deze ouder wilde jonge moeders bij elkaar brengen. Die wens heeft uiteindelijk geresulteerd in Ouders Lokaal: een platform voor en door ouders, met het doel te verbinden en te inspireren.

De ontwikkeling

Het enthousiasme van een aantal krachtige moeders heeft Ouders Lokaal een enorme boost gegeven. Het is mooi om te zien dat dit initiatief gedragen wordt door ouders zelf! Het CJG heeft een faciliterende rol. In de beginfase vonden we het belangrijk om Ouders Lokaal stevig in de steigers te zetten. Het neerzetten van het platform was een intensieve klus.

Er waren veel verschillende taken die moesten gebeuren om ervoor te zorgen dat het balletje ging rollen. Denk aan het werven van vrijwilligers, het ontwikkelen van de website, aansturen van vrijwillige ouders, etc. Om dit alles te bewerkstelligen is een projectcoördinator aangetrokken. We werkten met een professionele kracht, omdat het initiatief in de beginfase nog erg moest groeien en het enkel werken met vrijwilligers kwetsbaar is. Bovendien kun je zonder enige professionele sturing niet zonder meer verwachten dat er gewerkt wordt aan beleidsdoelen als integratie en sociale cohesie.

Het succes

Ouders Lokaal is in de loop van de jaren snel gegroeid en blijkt een succes. Inmiddels zijn er 13 vrijwilligers bij het platform actief. Ouders Lokaal bestaat verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld het Mama Lokaal; zowel in Abcoude als Mijdrecht komen wekelijks moeders met hun jonge kinderen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Zij mogen gebruik maken van ruimtes in de bibliotheken.

Daarnaast heeft het initiatief Workshops Lokaal een grote vlucht genomen. Vrijwillige ouders geven aan andere ouders workshops, zoals: ‘communiceren met je kind’, ‘de peuterpubertijd’, ‘help; een puber in huis’ of ‘time management voor gezinnen’. Soms wordt er gebruik gemaakt van al bestaande workshops, maar een geweldig succes is dat vrijwilligers inmiddels ook zelf workshops gemaakt hebben. De workshop ‘wijs met alcohol’ is hier een mooi voorbeeld van.

Tot slot; het is het zeker de moeite waard om te kijken op de leuke en informatieve website www.ouderslokaal.nl die ook door een vrijwilliger onderhouden wordt.

Ook vrijwilliger worden bij Ouders Lokaal in De Ronde Venen, Stichtse Vecht of Montfoort? Meld je aan via: info@ouderslokaal.nl.