Ouderschap blijft

— Johanna de Voogd, Loes Schoeren, Rasjel Klootwijk

Ouders blijven ouders, ook na een scheiding. Maar wanneer mensen met conflict uit elkaar gaan, is het soms moeilijk tot afspraken te komen over de zorg en opvoeding van een kind. Daarom biedt het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Katwijk het traject Ouderschap blijft aan. Loes Schoeren (CJG-pedagoog en mediator), Rasjel Klootwijk (maatschappelijk werker) en Johanna de Voogd (JGT-medewerker en mediator) vertellen over deze nieuwe methode die helpt vechtscheidingen te voorkomen.

Wat is Ouderschap blijft precies?

Rasjel: Ouderschap Blijftis een vorm van ouderschapsbemiddeling. Wanneer ouders uit elkaar gaan en conflicten hebben (of ze dreigen te krijgen), helpt Ouderschap blijft om tot een mogelijke oplossing te komen. Het traject bestaat uit vijf gesprekken, waarin we verschillende methodieken gebruiken. De ouders zijn beiden bij deze gesprekken aanwezig. En stapsgewijs gaan we op zoek naar een oplossing, waarbij het belang van het kind altijd centraal staat.

Johanna: Ruzies tussen scheidende ouders kunnen resulteren in vechtscheidingen. De gemeente Katwijk investeert in het voorkomen van vechtscheidingen en vroeg ons een passend aanbod voor ouders samen te stellen. De inwoners van de gemeente kunnen nu bij het CJG en TSO terecht voor o.a. het scheidingsspreekuur (eens in de twee weken in de Burgt in Rijnsburg), Ouderschap blijft en mediation.

Hoe zien de gesprekken er precies uit?

Rasjel: Tijdens het eerste gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken wat er aan de hand is. Bij Ouderschap blijft hebben we geen juridische gesprekken. Het gaat over de opvoeding en de omgeving van het kind. Bij het tweede gesprek  onderzoeken we wat de standpunten zijn en welke belangen er spelen. Vervolgens gaan we op zoek naar de gezamenlijke belangen. Vaak zitten mensen vast in onmogelijkheden en kijken ze niet verder dan hun eigen standpunt. Tijdens dit gesprek creëren we begrip voor elkaars situatie. In de laatste twee gesprekken start de onderhandeling. Dan gaan we brainstormen en gaan op zoek naar oplossingen.

Johanna: Tijdens de gesprekken geven we handvaten om oplossingen te vinden. We geven zo nodig psycho-educatie en werken met mediationtechnieken, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering. Ouderschap blijft is een landelijke methode, waarvan wij afgelopen zomer de training hebben gevolgd. De methode is erg succesvol en wordt op verschillende plekken binnen het werkgebied van Kwadraad aangeboden. We zijn erg benieuwd wat de resultaten in Katwijk worden.

En wat als het niet lukt om oplossingen te vinden?

Loes: Aan het eind van Ouderschap blijft gaan ouders naar huis met een document waarin staat welke overeenstemming is bereikt en welke oplossingen gevonden zijn. Wanneer ouders zich hier niet aan houden of we geen oplossingen kunnen vinden, is mediation een optie. Het kan ook voorkomen dat er andere problematiek speelt. Daar wordt dan eerst aandacht aan besteed, buiten de gesprekken die in het kader van Ouderschap blijft gevoerd worden.

Interesse in Ouderschap blijft? Voor vragen en om je aan te melden kun je mailen naar ouderschapblijft.katwijk@kwadraad.nl. Wil je meer informatie? Bekijk dan hier de online folder.