Overlast door verward gedrag verminderen

— Bart Snoei

Collega Bart Snoei werkt sinds enkele maanden in het Sociaal Wijkteam in Krimpen aan den IJssel aan een plan om overlast door verwarde mensen te voorkomen. Samen met partners en de gemeenten heeft hij een aanvraag ingediend voor subsidie van ZonMW, een organisatie die zorginnovatie stimuleert.

Wat voor plan hebben jullie bedacht?

Gemeenten moeten voor oktober 2018 een plan opstellen rondom overlast door personen met verward gedrag. Deze overlast kan zeer vervelend zijn, zeker in een hechte gemeenschap als Krimpen aan den IJssel. Bij toeval ontdekte ik bij ZonMW de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor initiatieven op dit gebied. Ik en een aantal collega’s zijn een samenwerking aangegaan met een vrijwilligersorganisatie en de gemeente, en werken nu samen aan een plan waarmee we meer cohesie in de wijk en op straat willen creëren. Daarmee kunnen vervelende situaties vaak voorkomen worden. Wanneer je elkaar kent, wordt een verward persoon eerder opgevangen door de omgeving, bijvoorbeeld door buren.

Wat houdt verward gedrag precies in?

Kort uitgelegd is het gedrag dat overlast veroorzaakt en waarmee iemand de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt. In Krimpen krijgt iemand sneller de stempel ‘verward’ dan in de grote stad. Wanneer iemand hier schreeuwend over straat loopt, schrikken mensen daarvan. In Rotterdam zou men daar minder snel van op kijken. Deze verwarde mensen zijn vaak wantrouwig naar de buitenwereld en vereenzamen daardoor. Ze bedenken complottheorieën of voelen zich gediscrimineerd. Door contact met ze te houden, kan escalatie voorkomen worden.

Mensen stappen niet uit bed met het idee eens lekker vervelend te gaan doen en agressief over straat te lopen.

Is er veel overlast in Krimpen?

Eigenlijk is dit lastig te meten. Je ziet in de cijfers niet of overlast door dezelfde personen veroorzaakt wordt. Landelijk zien we wel een flinke toename van meldingen. Daarom worden gemeenten verplicht een plan op te stellen ter preventie van deze overlast.

Mensen stappen niet uit bed met het idee eens lekker vervelend te gaan doen en agressief over straat te lopen. Iedereen wil rust, maar soms lukt dat niet. Overlast is voor zowel de omgeving, als de verwarde persoon niet fijn.

Waarom subsidie? Kan de gemeente dit niet gewoon zelf financieren?

Voor zorginnovatie heb je uren en mensen nodig. Dat past vaak niet in de begroting van de gemeente en wijkteams. Daarom zoeken wij de hulp van ZonMW. Later wordt besloten of we de subsidie krijgen en of we iemand erbij krijgen die het plan op touw gaat zetten.