Pilot vroegsignalering in Leiden

— Marloes van der Poel

We spraken Marloes van der Poel over de pilot vroegsignalering in Leiden. Kwadraad en de Stadsbank Leiden werken hier samen om vroegtijdig schulden en financiële problemen te signaleren. En dat wordt bij deze pilot succesvol en gericht gedaan. Marloes vertelt:

Ik werkte hiervoor in één van de acht sociale wijkteams in Leiden. Ik zag tijdens mijn werk mensen waarbij huurachterstand tot deurwaarderskosten of zelfs tot uithuiszetting leidde. De gemeente vroeg of wij daar wat aan konden doen. We hebben onderzocht wat succesvolle manieren zijn. Onze pilot is gebaseerd op “Vroeg erop af” uit Amsterdam. We hebben in Amsterdam meegelopen en zijn vervolgens zelf aan de slag gegaan. Samen met Edwin Stenneke van de Stadsbank Leiden ga ik bij mensen thuis langs die een huurachterstand hebben.

De pilot loopt nu in de Merenwijk en in Leiden Noord. Wanneer een huurder één of twee maanden huurachterstand heeft, krijgt hij/zij een brief van de woningbouwcorporatie. Daarin staat dat wij langs zullen komen. Indien mensen dat niet willen, kunnen zij dat aangeven. Horen wij niets, dan gaan we bij de mensen thuis langs. Er zijn vaak meerdere oorzaken, waardoor iemand zijn huur niet kan betalen. Wij kijken wat de situatie is en hoe wij het beste kunnen helpen, bijvoorbeeld door het aanvragen van subsidie, het op orde krijgen van de administratie, doen van aangiftes, toeslagen regelen, minimaregelingen, etc.

Soms komen we bij iemand die onze hulp niet nodig heeft. Zo kwamen we een tijdje geleden bij een meneer met drie zoons. Hij was net zzp’er geworden en had wat opstartproblemen. Toen alle afschriften waren geregeld, betaalde hij direct de huur.

Maar er kunnen ook problemen spelen waar onze hulp zeer nodig is. Bijvoorbeeld bij een meneer met thuiswonende dochter die net 18 was geworden. Hij was het kindgebonden budget kwijt en sprak slecht Nederlands. Door zijn taalachterstand en licht verstandelijke beperking was hij niet in staat hulp te vragen. Wij hebben de dochter geholpen met het aanvragen van een studiebeurs en de vader doorverwezen naar maatschappelijk werk voor verder hulpverlening. Hem zijn individuele gesprekken aangeboden en een IQ-onderzoek. Met meer specialisten wordt ingeschat welke hulp er op langere termijn nodig is.

Doordat wij echt bij de mensen thuis langs gaan, kunnen wij in een vroeger stadium hulp bieden. We voorkomen dat situaties uit de hand lopen en bieden preventieve hulp. Vaak zijn mensen zorgmijdend, maar als je al bij de voordeur staat mogen we meestal toch binnen komen. Het is een mooie samenwerking tussen verschillende partijen. De woningbouw wil het geld van de huurders terug en wij willen mensen helpen. We voorkomen latere kosten en leren mensen waar ze recht op hebben.

“Niet alleen zorgen we ervoor dat problemen voorkomen worden, ook weten mensen ons in de toekomst beter te vinden.”

Als er niet wordt open gedaan, komen we tot drie keer langs. Daarna zoeken we contact via e-mail of telefoon. We kijken naar iedere situatie en bieden maatwerk per persoon. Daarom is het ook zo goed dat we met z’n tweeën langs gaan. We kijken per situatie wie van ons het beste kan helpen. Tot nu toe bereiken we ongeveer 30 tot 50% van de mensen die worden aangemeld. Voor iedereen stellen we een plan van aanpak op, waarmee we aan de gemeente en de vier woningbouwcorporaties in Leiden kunnen laten zien wat we doen. We zien nu al goede resultaten en krijgen veel positieve reacties. In maart 2018 hopen we meer te kunnen vertellen over het succes en de toekomst van deze pilot!