Project Energiemaatjes: meerdere vraagstukken aanpakken

‘Middeninkomens redden het door de hoge energierekening niet meer zonder bezuinigingen’, kopte het Nibud afgelopen zomer nog. Tot voor kort konden mensen met een middeninkomen nog prima rondkomen, maar met de hoge energieprijzen kunnen deze huishoudens het soms ook niet meer bolwerken. “Zij zijn niet gewend hulp te vragen,” vertelt Laura Nieuwenhuizen, projectmanager en maatschappelijk werker bij Kwadraad, hierover. Daarvoor werd het project Energiemaatjes ontwikkeld.

“De insteek is dat een maatschappelijk werker van Kwadraad samen met een vrijwilliger op huisbezoek gaat. De maatschappelijk werker gaat in gesprek met de inwoner. Hij of zij verkent daarbij hoe het gaat met de inwoner: lukt het om de rekening te betalen? Maak je gebruik van alle regelingen? Zou je je inkomen kunnen verhogen? Maar ook: wat speelt er in het gezin? Welke invloed hebben die betaalachterstanden mentaal? Krijg je er stress van? De maatschappelijk werker vraagt dus uit op alle leefgebieden. De vrijwilliger gaat mee om energiebesparende maatregelen toe te passen in huis. De vrijwilliger geeft de inwoner tips: waar kan hij of zij op besparen? Staat de bank misschien voor de verwarming, waardoor de verwarming van het huis wordt geblokkeerd? De vrijwilliger neemt ook materialen mee. Er kan dus bij het huisbezoek meteen radiatorfolie geplakt worden en oude gloeilampen vervangen worden voor ledlampen.”

Waar zit de kracht van dit project?

“De intentie van dit project zit ‘m in het preventieve: we willen juist die betaalachterstanden voor zijn. En alvast het gesprek aangaan om vroegtijdig hulp in te schakelen.

Het gaat met deze energiecrisis niet meer alleen om mensen met een lager inkomen, maar juist ook om
mensen met een goed salaris die de rekening niet meer kunnen betalen. Dat is een andere doelgroep die we aanspreken. Het is een groep die niet gewend is om hulp te vragen.

Samenwerken met andere organisaties is ook een belangrijke kracht, omdat je snel kunt schakelen. Je hebt dan korte lijnen met doorverwijzers.

Tot slot zit de kracht in het thuiskomen bij mensen. Je kunt dan meteen zien hoe iemand leeft. Daar haal je al veel uit. Maatschappelijk werkers zijn erin getraind vragen te stellen over alle leefgebieden en goed door te vragen. Je stelt bijvoorbeeld de schaalvraag: ‘als je kijkt naar de situatie van nu, hoeveel stress geeft je deze situatie in een reeks van 1 tot 10?’ En je bekijkt alvast goed waar de inwoner behoefte aan heeft. De ene heeft meer behoefte aan sport, de ander aan lotgenotencontact.”

Signaleringsfunctie

“We zien dat aanmeldingen bij bijvoorbeeld schuldhulpmaatjes uitblijven. Met dit project krijgen we de groep die eigenlijk hulp nodig heeft ook beter in beeld. Hoe groot is deze groep – de groep die er alles aan doet om voldoende inkomen te krijgen maar alsnog de rekening niet kan betalen? We hebben dus ook een belangrijke signaleringsfunctie.”