Groen licht voor realisatie ontmoetingscentrum Gouda-Noord

[Persbericht] De gemeenteraad heeft gisterenavond ingestemd met het financiële plaatje om het buurtservicecentrum in Gouda Noord aan de Lekkenburg te realiseren. “De komst van dit multifunctioneel centrum sluit goed aan bij de behoeften van de inwoners en het wijkteam. Het is fijn dat we nu letterlijk en figuurlijk kunnen gaan bouwen, samen mét de inwoners”, aldus wethouder Corine Dijkstra (zorg en welzijn). Het nieuwe college vroeg om een verhoging van het budget om dit gebouw direct duurzaam te maken, zoals gasloos en dubbel glas. Dit maakt het gebouw aan de Lekkenburg tot de vijfde showcase op het verduurzamingsprogramma van het gemeentelijk vastgoed.

Een buurtservicecentrum is een levendige plek in de wijk waar bewoners gemakkelijk vragen kunnen stellen aan vrijwilligers en professionals van onder meer het sociaal team én daarnaast elkaar kunnen ontmoeten en aan activiteiten kunnen deelnemen. Dit is belangrijk voor een groep inwoners die langer thuis én in hun wijk willen blijven wonen. Het wordt het derde buurtservicecentrum, voortbouwend op het succes van het Nelson Mandela Centrum en De Walvis. Thierry van Vugt (vastgoed): “Ik ben blij dat er een goede maatschappelijke invulling komt voor dit gemeentelijk pand. Het gebouw stond al enige tijd leeg, en deze plannen versterken bovendien de dynamiek rond het wijkwinkelcentrum Bloemendaal”.

Verschillende voorzieningen onder één dak

Een buurtservicecentrum is een aantrekkelijke plek doordat er verschillende voorzieningen op één plek zijn, zoals een wijkeethuis, diverse activiteiten voor jong en oud, horeca en een kinderbibliotheek én een boekenuitleenpunt van de bibliotheek. De locatie heeft een centrale ligging naast het winkelcentrum en is voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk. Het sluit aan bij één van de doelstellingen uit het Coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’ en bij de duurzaamheidsambities van het college. Het is tevens een belangrijke stap in de realisatie van de sociale infrastructuur in Gouda en de uitvoering van kadernota sociaal domein.

Voor en door de buurt

‘Dit moet echt een plek van en voor de buurt worden. De professionals hebben hun werkruimten, maar het horecagedeelte kunnen we zelf inrichten, en dat gaan we met de buurt doen. We vragen het wijkteam om ons te helpen met crowdfunding en met inwoners willen we fondsen aanschrijven. Zo kunnen we het samen inrichten. De opening is daarom niet de eerste keer dat de buurt binnenkijkt bij het centrum. Zij kennen al lang van te voren ieder hoekje en gaatje, want het wordt hún centrum’, zegt Rudolf Oosterbaan, projectmanager Kwadraad. ‘Oh, en sponsoren mogen zich nu al bij me melden’.

Bevorderen afstemming en samenwerking

Het gebouw is leeg komen staan sinds de komst van een centrale bibliotheek in de Chocoladefabriek op Klein Amerika in Gouda. Kwadraad heeft zich gemeld met het plan dit gebouw te gaan huren als een ontmoetingscentrum. In Gouda Noord zijn op dit moment het sociaal team en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ook actief, maar doen dit vanaf verschillende locaties in Gouda Noord. Het samenvoegen van deze diensten op één locatie draagt in grote mate bij aan een goede afstemming en samenwerking. In het centrum komen Kwadraad, GGD (jeugdartsen en consultatiebureau), Centrum voor Jeugd en Gezin, het sociaal team voor 0 tot 100+, kinderbibliotheek/uitleenpunt bibliotheek, Gemiva-SVG, horeca en een pinautomaat.

Wanneer de verbouwing volgens plan verloopt, is op in januari 2020 de feestelijke opening.