Revival van welzijn – 11 november 2014

In de proeftuin Welzijn wisselen de Lumens Groep, Tinten welzijnsgroep en Kwadraad kennis en ervaring uit over nieuwe ontwikkelingen in de dienstverlening en de wijze waarop ze dat organiseren.

Deze uitwisseling willen we met meer organisaties voortzetten en daarom organiseren we de komende tijd een aantal sleutelsessies waarin vragen van organisaties centraal staan.

Op 11 november staat de volgende vraag centraal: “Hoe kunnen we binnen het sociale domein samenwerken wanneer tegelijkertijd bezuinigingen dreigen en inkooptrajecten met zorg en welzijn worden voorbereid?”

Klik hier voor het hele bericht van de FCB en de mogelijkheden op je op te geven