Samen leuke dingen doen in Stichtse Vecht

— Ans Grijsen

Ans Grijsen is maatschappelijk werker in Maarssen en Stichtse Vecht. Zij heeft daar, samen met de bewoners uit de gemeente Stichtse Vecht, de groep opgericht “Leuke dingen doen”. In dit interview vertelt Ans over deze nieuwe groep.

Verbinden, contacten leggen en samen eropuit

Hoe is de groep “Leuke dingen doen” tot stand gekomen
Ik had contact met twee cliënten die meer wilden beleven. Als je alleen bent, bijvoorbeeld door het overlijden van je partner, kan het lastig zijn om er op uit te gaan. Als je naar de film wilt, is het ook gezellig als er een keer iemand mee gaat. Ik ben met deze twee vrouwen in gesprek gegaan om te kijken waar zij precies behoefte aan hadden.

Ze zagen het wel zitten om samen iets te doen, maar vonden ook dat er meer mensen bij moesten komen. Met een grotere groep heb je een andere dynamiek en meer interesses bij elkaar. De dames gaven aan het wel fijn te vinden als ik, als maatschappelijk werker, erbij betrokken was.

Hoe groot is de groep nu?
Op het moment bestaat de groep uit vijf mensen, zowel mannen als vrouwen tussen de 40 en 65 jaar oud. Maar de groep hoopt groter te worden in de toekomst.

Wat is jouw rol als maatschappelijk werker?
Ik ben erbij om het contact leggen met nieuwe mensen te vereenvoudigen en de groep soms een extra duwtje in de rug te geven. Ik sluit een keer per maand aan. We spreken af bij een van de deelnemers thuis, dat zorgt voor een laagdrempelige sfeer. Ik ben er ook bij om het ondernemen van activiteiten te stimuleren wanneer het even wat stil ligt.

Wat gaan de mensen samen doen?
In een WhatsApp-groep worden activiteiten met elkaar gedeeld. Zo gaan mensen samen naar de film, wandelen, hebben enkele samen een online cursus Spaans gevolgd, gaan ze naar workshops of bijvoorbeeld bij iemand thuis stamppot maken.

Voor wie is de groep? Kan iedereen erbij aansluiten?
Iedereen kan deelnemen. Of het klikt, ontdek je als je een keer aansluit. Dit is een initiatief in onze regio. Het staat los van een bepaald programma en komt echt uit de mensen zelf. Bovendien is het ook geen “zware” praatgroep. Het is bedoeld om contacten te leggen, op een luchtige manier en samen plezier te hebben.

Woon je in Stichtse Vecht en wil je meedoen? Stuur een mailtje naar Ans via: a.grijsen@kwadraad.nl