Samenwerking jeugd- en opvoedhulp Holland Rijnland

Op 9 februari hebben negen zorginstellingen de Coöperatie JGT Holland Rijnland opgericht. Hierin is de samenwerking die al sinds januari 2015 in de Jeugd- & Gezinsteams binnen Holland Rijnland bestaat verder geformaliseerd.

9 zorginstellingen vormen coöperatie JGT Holland Rijnland - Kwadraad

De negen zorginstellingen leveren gezamenlijk de medewerkers voor de 24 Jeugd- en gezinsteams in de regio en hebben de betreffende dienstverlening ondergebracht in een coöperatieve vereniging. Met de oprichting van de coöperatie is de samenwerking die al sinds januari 2015 bestaat in de Jeugd- en Gezinsteams verder geformaliseerd.

Jeugd- & Gezinsteams
De jeugd- en gezinsteams die in de 13 gemeenten van Holland Rijnland werkzaam zijn, bieden hulp en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen bij vragen en problemen over opvoeden en opgroeien. Zij werken vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en werken samen met de lokale voorzieningen en de specialistische jeugdhulp. Cardea , Curium-LUMC, Gemiva-SVG Groep, Inzowijs, Ipse de Bruggen, Kwadraad, MEE ZHN Rivierduinen en ‘s Heerenloo bundelen hun krachten om de jeugd- en gezinsteams goed toe te rusten, de expertise op peil te houden en goede afspraken met de gemeenten te maken over de jeugdhulp.
De samenwerkende partijen blijven daarnaast de hulp die buiten het kader van de coöperatie valt onder eigen naam bieden.