Samenwerking Regionale Ambulancevoorziening Midden-Holland en Kwadraad

Ambulancepersoneel komt regelmatig in aanraking met hulpvragen en problemen die niet blijken te gaan over acute medische problemen, maar over thema’s als opvoeding, eenzaamheid, verwaarlozing, relaties, etc.

Samenwerking Regionale Ambulancevoorziening Midden-Holland en Kwadraad
Om hierop beter te kunnen reageren en vervolgzorg te organiseren zijn de Regionale Ambulancevoorziening en Kwadraad een samenwerking aangegaan.

Vanaf 1 juli jl. kan ambulancepersoneel 24/7 contact opnemen met een hulpverlener van Kwadraad. Het gaat hierbij altijd om een vrijwillig (met toestemming van de patiënt) hulpaanbod en de focus zal liggen op directe (telefonische) ondersteuning en overbrugging naar (bestaande) hulpverlening.