Geen bestuurlijke druk en professionals goed ondersteunen

— Saskia Keereweer

Sinds augustus heeft Kwadraad een nieuwe bestuurder, Saskia Keereweer. We spraken haar telefonisch over haar ervaringen tot nu toe en haar toekomstplannen. Na één keer rinkelen, neemt een bevlogen stem op en duiken we meteen de vragen in.

Geen bestuurlijke druk en professionals goed ondersteunen 1

Hoe bevalt het bij Kwadraad?

Het bevalt ontzettend goed. In deze eerste maanden heb ik een goed beeld gekregen van de organisatie en haar mensen. Ik ben ontzettend open ontvangen en vind het inspirerend om de passie te zien waarmee de mensen hier hun werk doen. De open houding van mijn nieuwe collega’s helpt om te zien hoe het ervoor staat en waar we nog aan moeten werken. Zo werd al snel duidelijk dat onze maatschappelijk werkers ontzettend veel aandacht hebben voor het vak, maar dat we ons goed moeten blijven onderscheiden van andere vakgebieden binnen het sociaal domein. Ook merkte ik al snel dat zelforganisatie de organisatie veel goeds gebracht heeft, en tegelijkertijd toe zijn aan herijking van de wijze waarop zelforganisatie is ingericht in de organisatie. Daar zijn we inmiddels mee gestart.

Hiervoor had je een bestuursfunctie bij het kennis- en adviesbureau JSO. Was dat heel anders dan je werk nu bij Kwadraad?

Ja, absoluut! Ik heb bijna tien jaar bij JSO gewerkt en dat was ontzettend leuk, maar ik wilde in plaats van beschouwend en adviserend weer midden in het werk en de samenleving staan. En dat is bij Kwadraad zeker gelukt. Ik spring hier op een rijdende trein langs aanbestedingen, contracten, gemeenten en samenwerkingsverbanden. Vanaf dag 1 kon ik hard aan de slag en dat past goed bij me.

Er ligt hier een totaal andere opdracht dan bij JSO. Bij Kwadraad gaan we de concepten waar gemeenten veel aan hebben doorontwikkelen, zoals het Relatie APK en vroeg signaleren van schulden. Ik wil ervoor zorgen dat we maatschappelijk werk op een zo goed mogelijke manier doen en aanbieden aan de samenleving en gemeente.

Wat heeft je tot nu toe verrast?

De veerkracht. Ondanks alle veranderingen binnen het werkveld, van decentralisatie tot zelforganisatie, blijven de medewerkers van Kwadraad met veel enthousiasme en kennis doorwerken. Ik ontmoette hier 500 mensen die ontzettend bevlogen zijn en alles over hebben voor hun vak.

Zijn er dingen waar je naar uitkijkt of tegenop ziet?

Ik wil ervoor zorgen dat mensen met plezier naar hun werk gaan en zich 100% gesteund voelen door de organisatie. We willen groeien en onze kwaliteit behouden.

Een uitdaging blijven de aanbestedingen. We moeten steeds nieuwe manieren vinden waarop we met de juiste partijen samenwerken en ons mooie werk kunnen blijven doen.

Heb je al bepaalde toekomstplannen?

We gaan ons specialiseren in het eerder signaleren van problemen en mensen vanuit eigen kracht het leven weer op orde te laten krijgen. Ik merk in veel gesprekken dat Kwadraad gezien wordt als partner die goed is in samenwerkingsverbanden maken en de juiste mensen samenbrengt. Al die verschillende samenwerkingsverbanden zorgen alleen vaak ook voor veel bestuurlijke druk. Nu komt de tijd om alle kennis en visie rondom de transformatie van zorg en welzijn in de praktijk verder te brengen. Vanuit de besturen moeten we professionals gaan ondersteunen, zodat zij zich kunnen richten op de inhoud. Zij kunnen ervoor zorgen dat zware zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen en hebben de expertise om nieuwe aanpakken te ontwikkelen die er bijvoorbeeld in bijdragen dat er minder mensen schulden hebben en multiproblematiek afneemt.