Saskia Keereweer nieuwe bestuurder van Kwadraad Maatschappelijk Werk

Saskia Keereweer (1969) is per augustus benoemd tot bestuurder van Kwadraad Maatschappelijk Werk. De Raad van Toezicht heeft in haar de juiste persoon gevonden om de ingezette koers van Kwadraad, als koploper binnen het sociaal domein, verder uit te bouwen en vorm te geven.

Automatische concepten 2

Saskia volgt René Verkuylen op die na een periode van negen jaar per april jl. afscheid heeft genomen van Kwadraad.  Na een intensief zoekproces is Saskia gekozen om haar verbindende kracht, haar kennis van het werkveld en het sociaal domein en haar focus op de inhoud. Daarnaast heeft zij een evenwichtige visie op de zelforganisatie binnen Kwadraad.

Vanuit haar directeursfunctie bij JSO is zij bekend met Kwadraad. Gerard van Egmond, voorzitter Raad van Toezicht: "Wij geloven dat zij Kwadraad de komende jaren een nog stevigere positie kan geven in verbinding met inwoners, medewerkers, partners en financiers. Zij zal de positie van maatschappelijk werk in buurten en wijken versterken, zodat de inwoners het heft weer in eigen handen kunnen nemen".

Passie en drijfveer
Saskia: “De strategische vraagstukken in het turbulente veld vind ik echt uitdagend samen met het verder ontwikkelen van Kwadraad. Ik kijk er naar uit mijn schouders te zetten onder waardevol samenwerken met gemeenten en partners. Maatschappelijk werk vind ik een prachtig vak. Mijn drive om kansen te creëren voor iedereen in de samenleving past daar naadloos bij”.