Sociaal raadsvrouw zet zich in om recht te halen voor mensen

[Krantbericht uit Het Kompas; altijd in de buurt – door: Sieka Romeijn-Hedmann] “Recht halen voor mensen. Dat vind ik zo leuk aan mijn werk”, zegt Annelie Elderson, sociaal raadsvrouw van Kwadraad Maatschappelijk Werk. “Als sociaal raadsvrouw heb je met zoveel aspecten van de samenleving te maken. Het is belangrijk dat mensen weten dat je er voor hen bent en dat zij gratis van je adviezen en dienstverlening gebruik kunnen maken.”

HOEKSCHE WAARD - De dienstverlening bestaat uit het geven van informatie en advies, het schrijven van brieven, bezwaar- en beroepschriften, bemiddelen en verwijzen naar instanties.

Vanaf september vorig jaar is Annelie Elderson werkzaam voor de gemeenten Cromstrijen en Oud-Beijerland. Vanaf 1 januari geldt dit tevens voor Binnenmaas en vanaf medio mei ook voor Strijen. Enkele jaren voor de komst van Annelie Elderson had het sociaal raadsliedenwerk te kampen met veel wisselingen. "De dienst was niet meer bekend en het aanspreekpunt niet meer duidelijk. Reden om weer zichtbaar te worden."

In Oud-Beijerland is de naamsbekendheid inmiddels zodanig toegenomen dat de spreekuren heel goed lopen. Ook in Cromstrijen begint het spreekuur weer aan te trekken. Inwoners kunnen op elk juridisch gebied de sociaal raadsvrouw om advies vragen. Het kan gaan om personen- en familierecht, sociale zekerheidsrecht, arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht, vreemdelingenrecht en belastingen. "Een ontzettend breed gebied. Denk ook aan Wmo-zaken en studiefinanciering. Je kunt mij, zoals een collega eens zei, zien als een juridische huisarts. Ik weet van alle zaken een beetje en een advocaat van een beetje alles."

Veel vragen waar inwoners mee komen gaan over belastingen, zoals toeslagen die teruggevorderd worden en schulden. In de Hoeksche Waard vinden veel echtscheidingen plaats. De sociaal raadsvrouw wijst scheidende echtelieden op de mogelijk- heid van de 10%-regeling van de Belastingdienst. Vragen zijn er ook over de sociale dienst voor zaken die niet goed gaan met de uitkering, of het aanvragen van minimaregelingen en het laten uitvoeren van een inkomens-check. Annelie: "Kortom, waar heb ik recht op. Mensen weten vaak niet dat ze een toeslag kunnen aanvragen op een uitkering bij het UWV of in aanmerking kunnen komen voor minimaregelingen. Iedereen heeft de aanslag van gemeente en SVHW binnen gekregen en daarvoor kan kwijtschelding aangevraagd worden door mensen met een laag inkomen. Zo kun je een inkomen van iemand hoger tillen dan het niveau waarop men tot dan leefde."
Het is vooral de onbekendheid met de juridische wet- en regelgeving die mensen vaak parten speelt, is de ervaring van Annelie Elderson. "Mensen proberen heel lang zelf hun zaken te doen. Dat is ontzettend goed, maar het ontbreekt hen veelal aan specifieke kennis. Mensen modderen zelf aan, terwijl ze eigenlijk veel eerder geholpen zouden kunnen worden."