Steeds meer mensen regelen hun gezondheid via internet

Kwadraad biedt sinds 2010 verschillende vormen van online hulp. Burgers kunnen vanuit de website direct aan de slag met online zelfhulp-tools, zoals test en zelfhulp programma’s. Steeds meer mensen krijgen bij Kwadraad begeleiding die gedeeltelijk online is. In 2012 vonden er vanuit Kwadraad 489 chatcontacten plaats, 3916 email contacten en 4853 online begeleidingscontacten. 


PERSBERICHT

Ruim 225 duizend Nederlanders krijgen online hulp


Steeds meer mensen regelen hun gezondheid via internet

In 2012 ontvingen 226 duizend Nederlanders hulp via internet bij psychosociale problemen; een groei van dertien procent ten opzichte van 2011. Dat blijkt uit cijfers van stichting E-hulp.nl, landelijk kennis- en adviescentrum voor online hulpverlening. De gebruikscijfers zijn verzameld onder de leden van het Netwerk Online Hulp (waaronder landelijke organisaties als de Kindertelefoon, Juridisch Loket en Sensoor) en de grootste leveranciers van online hulpplatformen (MindDistrict en IPPZ). De cijfers worden donderdag gepresenteerd op het landelijke Congres Online Hulp. E-hulp.nl verwacht de komende jaren een explosieve toename van hulp via internet, omdat minister Schippers van VWS vorige week heeft laten weten alle bestaande belemmeringen in wet- en regelgeving weg te gaan nemen[1].

Groei

De groei wordt met name veroorzaakt doordat steeds meer mensen die bij een GGZ- of Maatschappelijk Werkinstelling aankloppen een behandeling aangeboden krijgen die gedeeltelijk online is. Instellingen wisselen gesprekken in de spreekkamer in voor online contact via e-mail of chat. Ook wordt cliënten gevraagd zelfstandig informatie te lezen en opdrachten uit te voeren, waarna de begeleider online feedback geeft. Zo wordt online hulpverlening ingezet om de kosten van Zorg en Welzijn te beperken en gebruiksgemak te verbeteren. Frank Schalken, directeur van E-hulp.nl: “Voor veel mensen met psychosociale problemen is het bezoek aan een instelling belastend. Ze moeten vrij vragen van hun werk en durven dan vaak niet de echte reden te vertellen. Mensen zijn gewend om via internet hun bankzaken te regelen en vinden het ook steeds normaler om hun gezondheid via internet te regelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat online hulpverlening net zo effectief is als face-to-face contact.”

Enthousiast

Een van de cliënten die gebruik maakt van online hulpverlening is Jasper. Hij is enthousiast over deze eigentijdse vorm van hulp. “Ik zie mijn psycholoog een keer in de twee weken live, daarnaast ben ik online actief. Op de momenten dat het mij het best uitkomt kan ik oefeningen doen en contact hebben met lotgenoten. Het is een prettig gevoel dat ik na 20 jaar eindelijk de regie heb over mijn eigen behandeling. Ik voel me minder patiënt en meer mens.”

Belemmeringen

Hoewel het gebruik van online hulp ieder jaar stijgt, hebben de meeste cliënten nog steeds face-to-face contact met een hulpverlener. Schalken: “Ik verwacht dat het over vijf jaar precies andersom is. Daarvoor is het wel nodig dat belemmeringen worden weggenomen. Zo worden instellingen in de GGZ gestraft als ze cliënten online meer zelf laten doen. Die instellingen hebben wel de kosten van het systeem, maar krijgen vervolgens minder opbrengsten omdat de contacttijd per cliënt vermindert. Gelukkig heeft de minster nu toegezegd dat ze dergelijke belemmeringen wil gaan wegnemen.”

Congres Online Hulp

Op donderdag 31 oktober 2013 wordt voor het vierde opeenvolgende jaar het Congres Online Hulp georganiseerd door stichting E-hulp.nl en Bohn Stafleu Van Loghum. De nieuwste trends en ontwikkelingen worden besproken, waaronder het gebruik van de smartphone binnen Zorg en Welzijn en Virtual Reality. Ook komen cliënten aan het woord die betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van online hulpverlening. In het Beatrixtheater in Utrecht worden circa 400 bezoekers verwacht.

Netwerk Online Hulp

Het Netwerk Online Hulp is een platform voor samenwerking en kennisuitwisseling voor organisaties die online hulp bieden bij psychische, sociale en maatschappelijke problemen. Het Netwerk bestaat uit instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke dienstverlening en vrijwilligersorganisaties. Deelnemers zijn 113online, E-hulp.nl, FIOM, Fier Fryslân, Humanitas, I-Kracht, Juridisch Loket, Kindertelefoon, Klikvoorhulp.nl, Korrelatie, Pestweb, Pratenonline.nl, Raad voor de Rechtsbijstand, Sensoor, Slachtofferhulp en Virenze.