Thuis in de Wijk

[PERSBERICHT] Op 1 juli start in Nissewaard Thuis in de Wijk. Een initiatief om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren en de zorg voor iedereen die ondersteuning nodig heeft. Naast Kwadraad zijn MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden, Pameijer, SWO en gemeente Nissewaard de initiatiefnemers.

Waarom Thuis in de Wijk?

We willen een samenleving waarin de inwoner en de leefwereld centraal staan. Het verbeteren van welzijn en gezondheid van bewoners is belangrijk. Tegelijkertijd moeten de zorgkosten betaalbaar blijven. Dit gebeurt door op een vernieuwende manier samen te werken. Thuis in de Wijk is een beweging. Iedereen met goede ideeën en initiatieven doet mee. Inwoners, verenigingen en andere organisaties.

Hoe werkt Thuis in de Wijk?

Inwoners van Nissewaard kunnen vanaf 1 juli op vier locaties binnenlopen met hulpvragen. Bijvoorbeeld op het gebied van mantelzorgondersteuning, financiën weer op orde, het invullen van lastige formulieren of het lezen van lastige brieven. Maar ook met vragen over verlies en rouw, gezinsproblemen, dagbesteding of het vinden van een baan, herstel van sociale contacten en ondersteuning bij wonen. Binnen Thuis in de Wijk blijven dezelfde mensen werken als voorheen bij de vier organisaties. De zorg en ondersteuning die mensen nu ontvangen loopt natuurlijk gewoon door.

Hoe kun je Thuis in de Wijk bereiken?

Thuis in de Wijk is telefonisch bereikbaar via (het gratis) telefoonnummer 0800 1417 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur). Bezoek ook de website van Thuis in de Wijk: www.tidwnissewaard.nl

Inloopspreekuren:

  • Noord: CJG Nissewaard, Hoogwerfsingel 2, Spijkenisse
  • Zuidwest: Wijkcentrum de Akkers, Lenteakker 5, Spijkenisse
  • Zuidoost: SWO, Goudenregenplein 3, Spijkenisse
  • Kernen: Bernissesteyn (Atrium), Driesprong 1, Zuidland

Op ieder van deze locaties is er een open inloopspreekuur op maandag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur.

Daarnaast gaan de medewerkers actief de wijk in, bezoeken ze vindplekken en maken ze zich vertrouwd met inwoners en maatschappelijke partners. ‘Er op af’ wordt het motto.