Vroegtijdig signaleren en voorkomen van schulden

— Cees van der Blom

Hoe kunnen we schuldproblematiek zo vroeg mogelijk signaleren en financiële problemen voorkomen? Dat was de vraag waarop gemeente Oudewater een antwoord zocht. Vanaf 1 april 2017 is Kwadraad, in samenwerking met het Stadsteam, daarom begonnen met de formulierenhulp. Een laagdrempelige vorm van hulpverlening, met gemotiveerde vrijwilligers en aangesloten sociaal raadslieden. Oprichter Cees van der Blom, maatschappelijk werker bij Kwadraad, vertelt over het project.

Formulierenhulp voor alle mensen in Oudewater

We weten dat veel mensen tegen financiële problemen aanlopen. In onze gemeente wonen ruim 1200 huishoudens met een minimuminkomen. In 2016 werden 20 huishoudens per maand aangeschreven i.v.m. achterstand in huurbetaling. Die mensen zitten vaak met vragen rondom uitkeringen, bezwaarschriften of belastingen. Wanneer ze er niet zelf uitkomen, kunnen ze nu terecht bij de formulierenhulp. Mensen komen met hun vragen en papierwerk bij ons en wij helpen hen verder. Ook doen we een voorzieningencheck, waarin we kijken of mensen recht hebben op bijvoorbeeld gemeentelijke toeslagen.

In april 2017 zijn we gestart met de formulierenhulp. We zaten toen in de bibliotheek, maar dit bleek geen geschikte locatie. Het lag te ver buiten het centrum. We zijn toen verhuisd naar het medisch centrum. Nu kan iedereen ons eenvoudig bereiken. 5 oktober was de officiële opening waar verwijzers, ketenpartners en de wethouder bij aanwezig waren.

De formulierenhulp bestaat uit drie vrijwilligers, een maatschappelijk werker (als achterwacht) en de sociaal raadsvrouw. Zij is aan het team gekoppeld om te helpen met complexe sociaaljuridische vraagstukken. Twee van onze vrijwilligers hadden al veel ervaring met het werk, zo was een van hen al schuldhulpmaatje. De derde krijgt trainingen en loopt mee met de formulierenhulp in Woerden. Zo bouwen we aan een team dat de mensen goed verder kan helpen.

De formulierenhulp is voor alle inwoners van Oudewater. Iedere donderdag tussen 13:30 en 15:30 is het spreekuur. We hopen zo’n 150 mensen per jaar te helpen. Er komen voornamelijk mensen met een lager inkomen, statushouders en oudere mensen naar het spreekuur. Binnen een half uur helpt de vrijwilliger met het invullen van formulieren, aanvragen van regelingen/uitkeringen en doen de voorzieningencheck. Indien de vragen te complex zijn, wordt men doorverwezen naar de sociaal raadsvrouw. En wanneer er meer problemen spelen wordt de bezoeker doorgestuurd naar maatschappelijk werk. Zo bieden we complete hulpverlening.