De waarde van schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk biedt onmisbare ondersteuning aan scholen. Het kan bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen bij de preventie van leer-opvoed- en opgroeiproblemen. De kracht van schoolmaatschappelijk werk ligt dus in het preventieve aanbod. Denk hierbij aan individuele gesprekken met het kind en de ouders óf trainingen met leeftijdsgenoten.

Die kracht bewijst onderzoeksbureau Sinzer, in opdracht van gemeente Nijmegen: “Elke euro die in vroeginterventie op scholen wordt geïnvesteerd, voorkomt €3,90 aan maatschappelijke kosten. Kosten die volgens dit onderzoek voor het grootste deel bestaan uit tweedelijns zorgtrajecten en gespecialiseerde 3e-lijns trajecten.”

We spreken met de directeur Sharon Schouwenaar-Planken en intern begeleider Laura Bergen van basisschool De Springplank in Leidschendam. Wat betekent de schoolmaatschappelijk werker voor hun school?

“Extra ogen en oren in het gezin: zo beschrijven wij onze schoolmaatschappelijk werkster van Kwadraad vaak. Zij biedt gezinnen de hulp die wij niet altijd kunnen geven.

De waarde van schoolmaatschappelijk werkDat zijn soms hele praktisch en concrete zaken. Denk aan een fiets waarmee een kind naar school kan. Of een huiswerkmaatje, omdat de ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn en dus moeite hebben hun zoon of dochter te begeleiden. Maar het kunnen ook veel complexere vraagstukken zijn die langer lopen, zoals ondersteuning bij de opvoeding.

In coronatijd was de rol van onze schoolmaatschappelijk werkster belangrijker dan ooit. Toen de school dicht moest, belde zij wekelijks de kinderen met een lastige thuissituatie. Even een luisterend oor of een gezellig praatje: dat kan zoveel verschil maken.

Het is voor ons fijn dat de lijntjes met Kwadraad kort zijn. Als het nodig is, kunnen we zo even binnenlopen.

We zijn er ook ontzettend blij mee dat wij al jarenlang met dezelfde maatschappelijk werkster werken, die goed zicht heeft op de
sociale kaart en de mogelijkheden binnen de gemeente. Ze kent de school, ze kent ons en ze kent de wijk waarin wij actief zijn.

Wij zitten in een multicultureel stukje Leidschendam en dus hebben wij kinderen vanuit alle windstreken. Kinderen met allemaal een eigen verhaal, die het thuis niet altijd gemakkelijk hebben. Wij signaleren dat, maar kunnen aan die thuissituatie niets veranderen. De wetenschap dat Kwadraad daarmee aan de slag gaat, geeft ons meer rust. Het gezin is dan in goede, betrouwbare handen.”