Website de Driemaster Kaag en Braassem online

De Driemaster is online gegaan! Je kunt de website vinden via www.dedriemaster.nu 

De Driemaster is nog niet zo lang geleden Kaag en Braassem binnengezeild. Per 1 juli jl. is het team de Driemaster enthousiast aan de slag gegaan. De naam is nieuw, maar de drie deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties zijn voor veel inwoners al een goede bekende. De Driemaster is namelijk een samenwerkingsverband van WIJdezorg, Kwadraad en Participe. Samen verbinden zij allerlei voorzieningen op het gebied van welzijn, hulpverlening en zorg in Kaag en Braassem. In de dorpen en kernen die tot deze gemeente behoren, is een grote betrokkenheid bij elkaar. De Driemaster zet zich in om al die bestaande initiatieven te ondersteunen en te versterken. Waar gaten vallen, worden samen met bewoners aanvullende voorzieningen ontwikkeld om ook de meest kwetsbare mensen bij de samenleving te betrekken.

Logo Driemaster