Minister Bruins op werkbezoek bij Gedeelde Zorg

Onder de noemer “Gedeelde Zorg” hebben zorgorganisaties en gemeenten een gezamenlijke visie op zorg en welzijn ontwikkeld. Deze vormt het vertrekpunt voor een duurzame inrichting van zorg en welzijn in de regio Midden-Holland. De gezamenlijke aanpak is de aanleiding voor een werkbezoek van Minister Bruins aan betrokken partijen. Op 18 november 2019 liet de minister zich in het Huis van de Stad van Gouda bijpraten over de visie, de aanpak en de knelpunten van Gedeelde Zorg. Bruins: “Zorg en openbaar bestuur moeten veel dichter bij elkaar opereren, mooi om te zien dat dit in deze regio al zo goed tot stand komt.”

“Zorg en openbaar bestuur moeten veel dichter bij elkaar opereren, mooi om te zien dat dit in deze regio al zo goed tot stand komt."

Data-analyse als basis

Ter ondersteuning van Gedeelde Zorg is er een dataplatform ingericht op basis van openbare data en zorgdata. Vanuit dit dataplatform worden analyses gemaakt over de knelpunten van vandaag en over de zorgvraag van morgen. Deze analyses leiden tot nieuwe inzichten en maakt een andere organisatie van zorg mogelijk. Minister Bruins was zeer geïnteresseerd in deze analyses. Het brengt de feitelijke knelpunten in kaart, zodat projecten zinvol ingezet kunnen worden.

Ontschotting

De ontschotting blijkt een belangrijke voorwaarde voor de uitwerking. Zeker bij projecten als de acute ouderenzorg en het herinrichten van de GGZ lopen de partijen aan tegen de schotten van de verschillende financieringswetten en zorgverzekeraars. De partijen vroegen minister Bruins daarom mee te werken aan het weghalen van schotten tussen verschillende budgetten en boden aan om met de minister mee te denken over de door VWS te ontwikkelen contourennota. Bruins: “De ontschotting is niet morgen geregeld, maar het is een ontwikkeling die in gang is gezet en niet meer terug te draaien valt.”

Preventie nog onvoldoende aangehaakt

Midden Holland is trots op haar éénduidige en integrale visie op zorg en welzijn. Er is een belangrijke verschuiving van zorg naar ondersteuning en preventie nodig. Preventieve ouderenzorg is gericht op het voorkómen van kwetsbaarheid en het voorkómen van ziekten en complicaties van ziekten bij oudere mensen. Er zijn echter nog hoge drempels in de financiering van dergelijke trajecten. Zorgverzekeraars zijn op het gebied van preventie nog onvoldoende aangehaakt.

Werkbezoek is steun in de rug

De partijen van Gedeelde Zorg zien het werkbezoek van minister Bruins als steun in de rug om de uitdagingen en knelpunten die op hun pad komen, aan te gaan. “Samen gaan we de uitdaging aan.”, stellen de partijen.

Over Gedeelde Zorg

Om de inwoners van de regio Midden-Holland goede en betaalbare zorg en ondersteuning te blijven bieden, zijn innovatie en meer dwarsverbanden nodig tussen de disciplines en domeinen. De zorg- en welzijnsorganisaties in de regio zien in de huidige ontwikkelingen dan ook een kans om op zoek te gaan naar vernieuwende oplossingen. In het programma Gedeelde Zorg werken het Groene Hart Ziekenhuis, VMS, MSB Gouda, HAP Midden-Holland, Mediis, Zorgpartners Midden-Holland, De Zevenster, GGZ Rivierduinen, Fundis, Vierstroom Zorg Thuis, Buurtzorg, Basalt, Kwadraad, apothekers en de vijf gemeenten in de regio Midden-Holland samen. Zij bundelen de krachten waardoor straks zorg en welzijnstrajecten ‘ontschot’ in elkaar over kunnen lopen.