Werkplaats Opschaling vormen van online hulpverlening/social media

Op 15 april jl. vond de Werkplaats Opschaling vormen van online hulpverlening/social media plaats in de Pauluskerk in Rotterdam. 

Er zijn steeds meer sociale digitale toepassingen in gebruik bij bewoners. Steeds meer bewoners zijn digitaal aangesloten en willen vaker zelf sturen op de aanpak van hun eigen problemen en de problemen in hun omgeving. 
Er is structureel minder geld beschikbaar voor sociaal maatschappelijke problemen. Op de middellange termijn wordt ook een tekort aan professionals in de zorg en welzijn verwacht. Digitale toepassingen hebben de belofte om hierop een antwoord te kunnen geven, maar in het sociaal domein wordt er nog te weinig gebruik gemaakt van digitale ondersteuningsmogelijkheden.

Er is gezocht naar antwoorden op de vraag hoe we vormen van online hulpverlening/social media in het sociaal domein werkend kunnen krijgen voor de grote massa, met als resultaat een betere toegankelijkheid,  een hogere kwaliteit, een versterking van de zelfredzaamheid en een efficiëntere inzet van professionele ondersteuning.

Er waren pitches van  onder andere TNO, Kwadraad en GezondNL.

Aanwezigen waren:

Flexus Jeugdplein
TNO
Haagse Hogeschool
InHolland/WMO werkplaats Rotterdam
Partners in Jeugdbeleid
Cardea
CJG Rotterdam
CJG Ridderkerk
GGD Rotterdam
Kwadraad
Expose Your  

Deze werkplaats is georganiseerd door GGD Rotterdam en Kwadraad Maatschappelijk Werk.