Yess Family Factory in Kaag en Braassem is vrijwilligersorganisatie van 2016 geworden!

— Floor van den Berg

“Hoe mooi zou het zijn als we elkaar wat beter leerden kennen en onderwerpen over de opvoeding met elkaar konden delen en bespreken?” Floor van den Berg, coördinator Centrum Jeugd en Gezin in Kaag en Braassem vertelt over Yess Family Factory.

Hoe is het zover gekomen

Eind 2015 werd ik benaderd door een groep van vier moeders die graag iets wilden betekenen voor andere moeders. Zij constateerden dat er vrij weinig contact was tussen de ouders van de andere scholen en dat het maken van contact best moeilijk was.

De dames wisten al hoe ze het wilden gaan doen. Het plan was om in Kaag en Braassem koffieochtenden te organiseren onder de vlag van de Family Factory. Zelf hadden ze al de scholen benaderd en die waren bereid om ruimte beschikbaar te stellen voor de ochtenden. Er was echter een probleem: de activiteiten moesten gefinancierd worden en er was geen budget. Ik kreeg de vraag of ik iets kon betekenen.

Gelukkig werken wij vanuit de gemeente Kaag en Braassem met een Maatschappelijke Agenda. Verenigingen en vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan de maatschappelijke opdracht kunnen in aanmerking komen voor financiering. Ook de Yess Family Factory in dit geval.

Dankzij de financiering vanuit het gemeente heeft de Family Factory een vliegende start gemaakt met rond de 20 tot 30 ouders per koffiebijeenkomst. Vanuit mijn rol als coördinator Centrum Jeugd en Gezin draag ik personen aan die over verschillende onderwerpen willen vertellen.

Wanneer ouders zelf iets opzetten merk je dat er meer ouders op af komen.

Inmiddels zijn de koffiebijeenkomsten voor ouders van kinderen tussen de leeftijden 4 en 12 ook uitgebreid naar ouders met kinderen tussen van vier jaar en jonger. Ook hebben de dames in 2016 een sportdag voor ouder en kind georganiseerd en zijn er meerdere themabijeenkomsten geweest. Onder andere, bijeenkomsten over typisch jongensgedrag, opvoedingsdeskundige Steven Pond, seksualiteit, een film avond en is er gekookt met verschillende culturen.

Ik merk dat dit veel energie geeft. Wanneer ouders zelf iets opzetten merk je dat er meer ouders op af komen. Het CJG en alle andere partners sluiten aan waar nodig. Dit betekent dat wij vanuit onze opdracht minder zelf hoeven te organiseren en faciliteren, en dat wij alleen nog maar de verbinding hoeven te leggen met personen die iets bij kunnen dragen in de vorm van voorlichting, advies of een training.

Het resultaat mag er zijn want de Family factory Kaag en Braassem is uitgeroepen tot vrijwilligersvereniging van Kaag en Braassem voor 2016