Wat kan onafhankelijke cliëntondersteuning voor jou betekenen?

Onafhankelijke cliëntondersteuning is zowel onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als de Wet langdurige zorg (Wlz).

Onafhankelijke cliëntondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning valt vanzelfsprekend onder de Wmo. Elke gemeente in Nederland is wettelijk verplicht deze ondersteuning te kunnen bieden.

Cliëntondersteuners verlenen zelf geen zorg of langdurige hulp, maar zorgen er wel voor dat mensen weten waar ze deze zorg kunnen vinden. Zij beschikken over veel kennis met betrekking tot aanbod in zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en ze weten de weg hiernaartoe, soms ook uit eigen ervaring. Ze luisteren goed naar jouw wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie je zorg of ondersteuning kunt krijgen.

Onafhankelijk cliëntondersteuners helpen en denken met jou mee. Bijvoorbeeld bij:

  • voorbereiden ‘keukentafelgesprek’ met Woerden Wijzer
  • meedenken over de inzet van zorg en/of ondersteuning
  • advies bij de keuze ‘zorg in natura’ of persoonsgebonden budget (PGB)
  • adviseren en ondersteunen bij klachten of bezwaar
  • advies en/of aanvraag indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)

Zo kan iedereen zo goed mogelijk mee (blijven) doen in de samenleving. Met onafhankelijke cliëntondersteuning krijgt en houd je regie over uw eigen leven en zorg.