Wie zijn de onafhankelijk cliëntondersteuners in Woerden?

Kwadraad

Bij Kwadraad kun je terecht als je een vraag over zorg, wonen, opvoeden, jeugdhulp, werk/inkomen, dagbesteding, welzijn of onderwijs hebt. Bij Kwadraad werken geschoolde maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden. Ook zijn er getrainde vrijwilligers en ervaringscoaches actief om je te ondersteunen.

Kwadraad heeft samenwerkingsafspraken met:

MEE Utrecht Gooi & Vecht

Als geen ander weet MEE UGV hoe ingewikkeld de wereld soms is. Zeker als om welke reden dan ook meedoen niet vanzelf gaat. MEE gelooft in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Ook voor kwetsbare mensen met een beperking. Denk hierbij aan een licht verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, autisme of een psychiatrische aandoening. Vanuit deze expertises is MEE inzetbaar voor inwoners in de gemeente Woerden.

JKS Consultancy ~ Jan Koopmans

Jan Koopmans kan als ZZP’er worden ingezet op het gebied van jeugd-, onderwijs- en reclasseringsvraagstukken. Jan Koopmans is gepensioneerd en wil graag zijn ervaring inzetten om inwoners van Woerden te ondersteunen in het duidelijk krijgen van problemen en de hulp die nodig is om zo mogelijk de problemen op te lossen. Jan Koopmans is deskundig op het gebied van jeugd-, onderwijs- en reclasseringsvraagstukken.

WMO Expert ~ Rolando Montessori

Rolando Montessori kan als ZZP’er worden ingezet op het gebied van mantelzorg.

Voor een familielid of een andere naaste die langdurige zorg nodig heeft, spring je vanzelfsprekend in. Voor je het weet bent je dan ‘mantelzorger’. Mantelzorgers hebben vaak een dubbele taak: zorg verlenen en hulpmiddelen en zorg door anderen regelen. Het regelwerk kost veel tijd. De contacten met gemeenten en andere instanties zijn tijdrovend en vaak emotioneel belastend. Als OCO help ik zorgvragers en hun mantelzorgers hierbij. Ik zie dat veel mantelzorgers het zwaar hebben. Een mantelzorger is in mijn ogen in de eerste plaats een ouder, partner, kind of vriend(in) en geen zorgverlener. Ik zet mij in voor ‘mantelzorg met mate’.