Accounthouder Zuid-Holland ZuidJoyce Davidse

Joyce Davidse

Forget all the reasons why it won’t work, believe in the reasons why it will work”

Als ik mezelf omschrijf in een paar woorden dan ben ik

  • Verbindend
  • Gedreven
  • Resultaatgericht
  • Gaat geen uitdaging uit de weg

Wat maakt mijn werk zo leuk?

Werken bij een gedreven organisatie zoals Kwadraad en in een dynamisch sociaal domein, ervaar ik als een voorrecht. Samen met onze medewerkers, partnerorganisaties en gemeenten streven we naar oplossingen in het dagelijks leven waarbij de inwoners ondersteund en geholpen worden. De snelheid waarmee de samenleving, en daarmee het sociaal domein, veranderd is uitdagend. Om samen tot oplossingen te komen en buiten de gebaande paden te kijken maakt mijn baan de leukste die er is.

Wat is soms wel eens moeilijk aan mijn werk?

Het sociaal domein is complex. Door de stijgende (financiële) tekorten lopen we het risico om over geld te blijven praten, terwijl we juist de inwoner – met een hulpvraag – centraal moeten stellen. Juist het samen in gesprek blijven over de inwoner en de inrichting van (ons) sociaal domein voor deze inwoner moet onderwerp van gesprek blijven.

Mijn talent

Ik houd van verbinding tussen mensen. Iedereen heeft iets bij te dragen en door verschillende mensen bij elkaar te brengen, kom je tot mooie dingen. Het is tof om te zien hoe collega’s met expertise op een bepaald thema met elkaar tot mooie (vernieuwde) oplossingen komen en daarmee de inwoners en hun hulpvraag niet uit het oog verliezen. Mijn hart gaat sneller kloppen van jeugdhulp(verlening) vraagstukken. Hoe kunnen we jeugdigen en hun ouders nóg eerder ondersteunen of signaleren? Wat is hun behoefte en hoe kunnen wij daar – vroegtijdig en laagdrempelig – bij aansluiten?

Je leest meer over mij op LinkedIn