Actief samenwerken met gemeenten en partners

Door actief samen te werken met de juiste partners, bouwen we aan een goede toekomst voor onze cliënten. Die samenwerking met gemeenten en partners in het onderwijs, jeugd, werk, zorg en welzijn voorkomt problemen voor onze cliënten. Zo voorkomt bijvoorbeeld ons contact met woningcorporaties dat mensen zomaar hun huis worden uitgezet.

Samenwerken met gemeenten

We zijn graag een sparringpartner voor gemeenten. Bijvoorbeeld omdat ze door transities in de (jeugd)zorg, AWBZ en Wmo verantwoordelijk worden voor kwetsbare burgers en zorg. Het is daarom noodzakelijk dat maatschappelijk werkers nog meer en beter samenwerken met zorg- en hulpverleningsinstellingen. Kwadraad speelt hierin een belangrijke rol. Samen met gemeenten richten we onze blik op de toekomst: waar liggen kansen en hoe benutten we die? Door onze samenwerking met verschillende partners kennen we de sociale netwerken van onze cliënten. We zorgen dat onze cliënten en hun omgeving centraal staan in de hulpverlening. En dat ze steun vinden in hun eigen sociale netwerk.