Financiële jaarverslagen

(Beknopt) Financieel jaarverslag 2022

(Beknopt) Financieel jaarverslag 2021

(Beknopt) Financieel jaarverslag 2020

(Beknopt) Financieel jaarverslag 2019

(Beknopt) Financieel jaarverslag 2018

(Beknopt) Financieel jaarverslag 2017 

ANBI publicatie 2021

ANBI publicatie 2022

ANBI publicatie 2023

T.a.v. het beloningsbeleid van Kwadraad 
Voor directie en medewerkers van Kwadraad Maatschappelijk Werk is de CAO Sociaal Werk van toepassing. Daarbij is de Nederlands geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ook van toepassing. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen conform artikel 7, lid 13 van de statuten een onkostenvergoeding.