Algemeen en schoolmaatschappelijk werk

Mensen en kinderen sterker maken. Zodat inwoners weer op eigen kracht de draad op kunnen. Of zodat problemen bij kinderen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Kwadraad biedt een laagdrempelig en professioneel aanspreekpunt bij problemen die mensen niet zomaar zelf kunnen oplossen. Kwadraad is actief in wijken, buurtcentra en scholen. En natuurlijk online, zodat inwoners direct aan de slag kunnen zodra het hen uitkomt.

Algemeen maatschappelijk werk

Wie bij problemen behoefte heeft aan een laagdrempelig en professioneel aanspreekpunt, kan terecht bij Kwadraad. Zij kunnen bijvoorbeeld terecht met:

  • Problemen in de relatie met anderen, zoals partner, kinderen, ouders, huisgenoten en buren.
  • Problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden, scheiding, ziekte en het verlies van werk.
  • Problemen op school of het werk: pesten of onzekerheid.
  • Problemen met eenzaamheid.
  • Problemen met geldzaken, armoede.
  • Ondersteuning bij psychosociale vraagstukken.

De professionals van Kwadraad staan dicht bij de inwoner. Ze kijken naar de mogelijkheden van inwoners, activeren het sociale netwerk van de cliënt en geven, in goed samenspel met interne expertises, de regie op het eigen leven weer terug.

“Met maatschappelijk werk versterken we de zelfredzaamheid en het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn van inwoners. Zo kunnen inwoners mee blijven doen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.”

Schoolmaatschappelijk werk

Algemeen- en schoolmaatschappelijk werkHoe kinderen zich ontwikkelen als volwassenen en hoe zij in het leven wordt bepaald, wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop zij opgroeien en opgevoed worden. Daarom is het belangrijk dat er, als er problemen zijn, laagdrempelige ondersteuning aanwezig is op scholen. Met de ondersteuning kunnen deze problemen vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt worden.

Schoolmaatschappelijk werk is actief op basisscholen en op het voortgezet onderwijs. Met het schoolmaatschappelijk werk wordt een brug gecreëerd tussen kind, ouders, school en (jeugd-)zorginstellingen. Het doel is kinderen en ouders zo snel en licht mogelijk te ondersteunen. De schoolmaatschappelijk werker werkt onafhankelijk van de school, maar is wel als vast gezicht aan een school verbonden. De school maatschappelijk werker verzorgt ook workshops en trainingen, zoals sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidstrainingen en KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) trainingen.

“We zien dat de vraag op het schoolmaatschappelijk werk stevig toeneemt en het aanbod hoog wordt gewaardeerd. We hebben het subsidiebedrag verhoogt om ons aanbod hierop te verruimen.”

 

Contact over deze dienst?

Neem contact op met één van de regiodirecteuren.