Brugfunctionaris: schakel tussen ouders, leerlingen en school

Brugfunctionaris: schakel tussen ouders, leerlingen en schoolDe brugfunctionaris is de schakel tussen ouders, leerlingen, school en buurt.  De functionaris werkt niet alleen binnen, maar ook búiten de omgeving van de school. Hij of zij observeert, signaleert en betrekt vervolgens de juiste personen en professionals als er ondersteuning nodig is. Zeker de ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling, opvoeding en het onderwijs. Zo krijgen kinderen beter de kans om zich goed te ontwikkelen.

Op school

De functionaris slaat een brug tussen de ouders en scholen. Communicatie tussen de partijen wordt gefaciliteerd en er worden verbindingen gelegd met organisaties in de wijk die gezinnen ondersteunen. De benadering is gebaseerd op opgebouwd vertrouwen, waarbij de brugfunctionaris zichtbaar is, luistert, en diverse contactmomenten creëert, zowel openbaar als privé.

Samenwerking met leerkrachten is essentieel voor de brugfunctionaris, die een signalerende rol van leerkrachten ondersteunt en nauw samenwerkt met schoolteams.

Bij gezinnen thuis

Naast het versterken van onderwijskansen, zorgt de brugfunctionaris ervoor dat de basisbehoeften van gezinnen worden vervuld, zoals materiële ondersteuning en informatie over beschikbare voorzieningen. De brugfunctionaris benut ook de talenten van kinderen, helpt bij het organiseren van sportactiviteiten en ondersteunt bij de overgang naar het middelbaar onderwijs.

In de wijk

Daarnaast is de brugfunctionaris actief in de wijk en werkt hij of zij aan het terugdringen van negatieve of onveilige ontwikkelingen rondom de school. Door vroegtijdig te signaleren, wordt er actief bijgedragen aan gelijke kansen voor alle kinderen.

Inzet van de brugfunctionaris

De brugfunctionaris is geen zorgverlener maar biedt op basis van Kwadraad expertise gerichte informatie en advies. De functie omvat niet-specifieke taken zoals onderwijskundige taken, casemanagement, en uitvoer van intensieve zorgtrajecten. Een brugfunctionaris is vooral van waarde in wijken met veel kansarme gezinnen, waar samenwerking met ouders niet altijd vanzelfsprekend is.

 

Contact over deze dienst?

Neem contact op met één van de regiodirecteuren.