Sociaal Raadslieden

Iedereen hoort de wet te kennen, maar dat valt niet altijd mee. Er zijn zoveel wetten, regelingen en sociale voorzieningen, dat het bijna onmogelijk is om van alles op de hoogte te zijn. De Sociaal Raadslieden zijn er voor inwoners die een vraag hebben over bijvoorbeeld het recht op uitkering, studiefinanciering en huurtoeslag of voor vragen over rechten bij belasting, ontslag, en voogdij.

 

De sociaal raadslieden geven inwoners informatie, advies en ondersteuning over:

  • Sociale zekerheid
  • Belastingen
  • Arbeid, bijvoorbeeld ontslag, ziekte en arbeidsomstandigheden
  • Huisvesting, zoals huur.
  • Vreemdelingenrecht
  • Uitkeringen, zoals de WW, bijstand, WIA en AOW
  • Personen- en familierecht, bijvoorbeeld echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag en erfenis
  • Onderwijs en studiefinanciering
  • Consumentenzaken
  • Klachten over dienstverlening

Zij helpen ook bijvoorbeeld met formulieren invullen, brieven schrijven f klachtenprocedures.

Inwoners kunnen vroegtijdig vragen stellen aan de sociaal raadslieden. Op deze manier kunnen we het inkomen stabiliseren en voorkomen we dat beginnende vraagstukken uitgroeien tot torenhoge schulden. We leveren zo een preventieve bijdrage. De sociaal raadslieden helpen inwoners met het versterken van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

Lees meer

Contact over deze dienst?

Neem contact op met één van de regiodirecteuren.