Sociale urgenties

Is er sprake van een noodsituatie en heeft een inwoner met spoed een (andere) woonruimte nodig? Soms krijgen inwoners dan voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. Daarvoor moet hij of zij wel urgentie aanvragen. Professionals van Kwadraad regelen de sociale urgenties al voor Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden Holland.

Contact over deze dienst?

Neem contact op met één van de regiodirecteuren.