Extern vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen komen voor in bijna iedere organisatie. Of het nu gaat om pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie, niet naleven van gestelde normen en waarden en organisatiereglementen. Dit gedrag kan leiden tot ziekte of uitval van medewerkers.

Daarom is het belangrijk dat jouw organisatie maatregelen neemt om dit soort situaties te voorkomen. Werkgevers hebben de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. De Eerste Kamer buigt zich nu over een initiatiefwetsvoorstel dat organisaties verplicht een vertrouwenspersoon te hebben.

Door het inschakelen van een onafhankelijke en objectieve extern vertrouwenspersoon via Kwadraad zorg je ervoor dat jouw medewerkers altijd toegang hebben tot professionele ondersteuning.

De belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon

Ondersteuning
Medewerkers opvangen die een melding maken, hen begeleiden, meedenken en informeren over (in)formele oplossingen, zo nodig doorverwijzen en nazorg bieden.
Externe vertrouwenspersonen 1 Voorlichting
Het geven van voorlichting over de rol en taken van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie.
Advisering
Het adviseren over trends in meldingen, en ook over knelpunten in het aanpakken van ongewenste omgangsvormen.

Waarom een extern vertrouwenspersoon van Kwadraad?

Kwadraad is een gevestigde maatschappelijk werkorganisatie, werkzaam in meer dan 30 gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht-West. We hebben een rijke ervaring in onder meer het ondersteunen van mensen met hulpvragen, het voeren van gesprekken en het adviseren in omgang met anderen.

Externe vertrouwenspersonen 2Onze specialisatie ligt in het sociaal domein. De werkpraktijk van sociaal professionals kennen we als geen ander.

Onze vertrouwenspersonen zijn LVV gecertificeerd en geregistreerd, hebben ruime werkervaring en zijn op allerlei (vak)gebieden inzetbaar.

 

Welke organisaties zetten al een extern vertrouwenspersoon van Kwadraad in?

We hebben ervaring als extern vertrouwenspersoon bij onder meer Schuldhulpmaatje Zoetermeer en Stichting Klasse.

Extern vertrouwenspersoon   Extern vertrouwenspersoon 1

Meer informatie of vragen?

Bel vrijblijvend voor meer informatie naar 088 900 4000
Stuur een e-mail naar vertrouwenspersoon@kwadraad.nl