Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH)

Bereikbaarheid Buiten KantoorurenAls door geweld thuis de politie betrokken is, kan een huisverbod opgelegd worden door de burgemeester. Het advies aan de burgemeester wordt uitgebracht door de hulpofficier in samenwerking met de hulpverleners van onder andere Kwadraad en het CIT (Crisis Interventie Team). In samenwerking met ketenpartners ondersteunt Kwadraad de thuisblijver.

In samenwerking met de ketenpartners ondersteunt Kwadraad de thuisblijver tijdens de eerste 10 dagen na de uitspraak van een huisverbod of bij verlenging van 28 dagen. We richten ons op het doel om samen te komen tot een goed veiligheidsplan en deze te borgen bij vervolghulpverlening.

Als duidelijk is dat het geweld samenhangt met een complexe situatie, waarvoor intensievere hulp nodig is om het geweld duurzaam te stoppen, dan werken we vanaf de start van onze inzet samen met verschillende ketenpartners. Zo kunnen we onze ondersteuning nog beter op elkaar laten aansluiten.

Contact over deze dienst?

Neem contact op met één van de regiodirecteuren.