Wijkcoaching

Sociale urgentiesDe wijkcoach is het eerste meldpunt voor zorgen over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen gaan we op huisbezoek of we spreken ergens anders af om de problemen samen aan te pakken. Of door te verwijzen naar gepaste hulpverlening De wijkcoach vormt een hecht team met de wijkagent en wijkverpleegkundige.

 

Lees meer

Contact over deze dienst?

Neem contact op met één van de regiodirecteuren.