Ons verhaal

 

Ons verhaal 1

Goed maatschappelijk werk centraal

Kwadraad is geen ommuurd instituut maar een netwerkorganisatie in een divers landschap van het sociaal domein. Een organisatie waar we de kernwaarden van goed maatschappelijk werk centraal stellen. We bieden maatwerk omdat we voor inwoners in steden, wijken, buurten en dorpskernen dagelijks het verschil willen maken en hun vragen nu eenmaal verschillen. Ook onze opdrachtgevers willen maatwerk voor hun eigen gemeente.

Eigenaar van het werk

Omdat we eigenaarschap van inwoners willen versterken, vinden we het belangrijk dat onze professionals zich maximaal eigenaar voelen van hun werk. Kwadraad geeft ze de ruimte en het vertrouwen om naar eigen inzicht goed maatschappelijk werk te leveren. Daarom werken de teams zoveel mogelijk zelforganiserend. Ze hebben de ruimte om zelf te beslissen over de zaken die hun dienstverlening direct raken. We hebben duidelijke kaders,  die de ruimte bepalen waarbinnen teams zelforganiserend zijn. We houden ons aan die kaders, bewaken dat ze nageleefd worden en spreken elkaar erop aan als dat niet zo is.

Werken met opgaven en talenten

We werken opgavegericht en organiseren de talenten die nodig zijn om de opgave te realiseren. De opgave uit de markt - de klantwaarde die we voor inwoners en gemeenten realiseren en de belangrijke rol die onze professionals daarin hebben - is altijd leidend. Iedereen die niet in de uitvoering werkt, is daaraan dienend. Dienend door er te zijn, door te helpen, te informeren, mee te denken, te adviseren, te begeleiden en richting en inspiratie te geven. En waar nodig rugdekking te bieden en verantwoordelijkheid te nemen voor besluiten die de reikwijdte van het team overstijgen en het belang van Kwadraad als geheel raken.

Kwadraad is altijd een thuis

Of het nu ‘thuiswonende’-, op ‘kamers’- of ‘uitwonende’ medewerkers betreft,  Kwadraad is altijd een thuis. Kwadraad heeft aan haar medewerkers altijd wat te bieden als het gaat om het sterk houden van goed maatschappelijk werk. Dat kan alleen als we verbonden blijven en iedereen daaraan bijdraagt. Door elkaar te ontmoeten, te halen en te brengen, te vragen, te inspireren, elkaar aan te spreken en te leren. We ontmoeten elkaar in teams en aan tafels.