Werken en leren bij Kwadraad

Kwadraad biedt een boeiende werk- en leeromgeving. Via onze samenwerking met hogescholen in de regio helpen we in de opleiding tot HBO-gekwalificeerd maatschappelijk werker. Ook gebruiken we de onderzoeksfaciliteiten van de hogescholen om nieuwe hulpverleningsmethoden te ontwikkelen en onze methoden te toetsen.

Stagelopen bij Kwadraad

Kwadraad stelt elk jaar een aantal stageplaatsen beschikbaar voor derde- of vierdejaarsstudenten in de volgende opleidingen:

  • Derdejaars HBO-opleiding maatschappelijke dienstverlening. Deze stage start in september en duurt circa 10 maanden. Stagiaires ontvangen een bruto stagevergoeding.
  • Kwadraad biedt geen mogelijkheden voor snuffelstages in het eerste of tweede jaar.

Half maart stellen we het aantal beschikbare stageplaatsen voor het nieuwe schooljaar vast, uiterlijk eind maart nodigen we kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek.

Interesse in een stage bij ons?

Stuur ons je motivatie en cv. Geef hierbij aan in welke gemeente je het liefst stage loopt.

Solliciteer bij voorkeur per mail via solliciteren@kwadraad.nl of stuur een brief naar:

Kwadraad
Afdeling HR
Postbus 440
2800 AK Gouda