Privacyverklaring

Kwadraad hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we je informatie over hoe wij omgaan met je gegevens. Goed om te weten: wij hebben een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en zullen ons houden aan de privacywetgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval:

 • Je persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierna genoemde doeleinden
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die we minimaal nodig hebben voor deze doeleinden
 • Jou informeren als we jouw gegevens moeten delen vanwege een wettelijke vereiste
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op zullen wijzen en deze zullen respecteren

Onder welke grondslag verzamelen we je gegevens?

De grondslag waaronder wij onze hulp- en dienstverlening uitvoeren is vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat we gegevens van jou moeten verzamelen.

Waarom verzamelen we je gegevens?

 • Zodat we met je in contact kunnen komen
 • Voor het bieden van hulp- en dienstverlening
 • Voor verantwoording. Daarvoor anonimiseren we de persoonsgegevens

Jouw toestemming

 • Door je aan te melden, geef je aan dat je kennis hebt genomen van de manier waarop Kwadraad je gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document.
 • Wij willen je graag zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is soms wenselijk om je gegevens te delen met iemand van een andere organisatie. Alleen met jouw specifieke toestemming worden in dat geval je gegevens gedeeld. Je kunt een gegeven toestemming altijd intrekken.
 • Jouw toestemming wordt vastgelegd in je dossier.

Goed om te weten: wij hanteren de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Per dienst worden verschillende (persoons)gegevens vastgelegd. Kijk hier om te zien welke gegevens we per dienst verwerken.

De gegevens worden tot minimaal 15 jaar na afloop van de meeste hulp- of dienstverlening bewaard. Voor de diensten waarvoor een andere bewaartermijn geldt staat dit beschreven.

Wie hebben toegang tot jouw persoonsgegevens?

 • Jijzelf, en jouw wettelijke vertegenwoordigers als je jonger bent dan 16 jaar. Tussen de 16 en 18 jaar moet jij toestemming geven dat je wettelijk vertegenwoordigers inzage in jouw gegevens hebben
 • De hulpverlener(s) met wie jij te maken hebt
 • Enkele beheerders van het systeem

Iedereen die bij Kwadraad werkt heeft zich te houden aan onze geheimhoudingsplicht.

Gegevens delen met de externe klachtcommissie

Als een klacht niet intern opgelost kan worden, kun je een deze neerleggen bij een externe klachtcommissie. Vanzelfsprekend worden er dan gegevens gedeeld.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen

Je hebt altijd het recht om jouw gegevens in te zien. Als je vindt dat bepaalde gegevens niet correct zijn en je wilt deze laten wijzigen, of verwijderen, overleg je dit met de medewerker. Je hebt het recht om jouw gegevens mee te nemen.

Deze website

Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als je de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de je opgeslagen.

Vragen

Voor specifieke vragen over ons informatiebeveiligingsbeleid kun je door middel van dit formulier contact opnemen met onze FG.

Gouda, 28 oktober 2018