Uitzonderingen

Mediation

  • Inzage in dossiers door medewerkers die geen mediator zijn is niet mogelijk.
  • Als een klacht niet intern opgelost kan worden, dan worden de gegevens gedeeld met een externe tuchtcommissie.

Buurtbemiddeling

Wat leggen we vast?

  • Naast jouw naam, adres en woonplaats leggen we ook de gegevens over jouw koop- of huurwoning vast.
  • Jouw gegevens worden vastgelegd in een systeem dat door het CCV voor buurtbemiddeling ontwikkeld is. Over het gebruik daarvan hebben we goede afspraken gemaakt in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.
  • De anonieme gegevens worden ook gebruikt voor 'benchmarking': dan worden de cijfers vergeleken met andere projecten buurtbemiddeling in Nederland.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Jouw gegevens worden twee jaar bewaard.

Beveiliging

Bij buurtbemiddeling werken we met vrijwilligers. Zij hebben allen een geheimhoudingsplicht ondertekend in een vrijwilligersovereenkomst. Allen hebben een VOG overlegd.


Welzijn Gouda

Ruimteverhuur

Wat leggen we vast?

We leggen geen andere gegevens vast dan hiervoor genoemd, maar we doen dit wel in een ander systeem dat "RegiCare" heet.

Beveiliging

Bij welzijn Gouda werken we met vrijwilligers. Zij hebben allen een geheimhoudingsplicht ondertekend in een vrijwilligersovereenkomst. Allen hebben een VOG overlegd.