Delen van jouw gegevens

Wij willen je graag zo goed mogelijk helpen. Daar voor is soms overleg nodig met medewerkers van andere instanties, zoals bv. een huisarts, iemand van Veilig Thuis enz. Als wij met hen gaan overleggen vragen we daarvoor toestemming van je. Deze toestemming leggen we vast in jouw dossier.

Wanneer wij kinderen helpen, vragen wij toestemming aan de ouders als het kind:

  • Jonger is dan 12 jaar: aan zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) (ouders of voogd)
  • Al wel 12 maar nog geen 16 jaar is: aan de jongere én de wettelijk vertegenwoordiger(s)

Is de jongere 16 jaar of ouder? Dan vragen we de toestemming aan de jongere zelf.

In uitzonderingsgevallen hoeven we geen toestemming te vragen, maar handelen wij wel zorgvuldig. Denk hierbij aan situaties waarin jouw eigen veiligheid of die van gezinsleden in gevaar is.