Hoe gaan we met elkaar om

We vinden het belangrijk dat we op een plezierige wijze met elkaar samenwerken. Daarom hebben we een aantal zaken daarover op een rij gezet.

Wij willen met elkaar samenwerken door:

  • Open communicatie, met respect voor elkaar te bevorderen
  • Gewenst, positief en ondersteunend gedrag te bevorderen
  • Elkaar aan te spreken op gemaakte afspraken en klantvriendelijk opereren

Alle vormen van agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie beoordelen wij als ongewenst gedrag.