Welke gegevens leggen we vast?

Algemeen Maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk en sociaal raadslieden

Wat leggen we vast?

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Het inhoudelijk dossier

Wat is de bewaartermijn?

15 jaar na afsluiting van het laatste traject.

Buurtbemiddeling

Wat leggen we vast?

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Het inhoudelijk dossier
 • Koop- of huurgegevens

Wat is de bewaartermijn?

Twee jaar na afsluiting van het laatste traject.

Bijzonderheden

 • Jouw gegevens worden vastgelegd in een systeem dat door het CCV voor buurtbemiddeling ontwikkeld is. Over het gebruik daarvan hebben we goede afspraken gemaakt in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.
 • De anonieme gegevens worden verwerkt in een rapportage aan de subsidieverlener. Daarnaast worden ze ook gebruikt voor 'benchmarking': dan worden de cijfers vergeleken met andere projecten buurtbemiddeling in Nederland.

Mediation

Wat leggen we vast?

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Het inhoudelijk dossier

Wat is de bewaartermijn?

20 jaar na afsluiting van het laatste traject.

Bijzonderheden

 • Inzage in dossiers door medewerkers die geen mediator zijn is niet mogelijk.
 • Als een klacht niet intern opgelost kan worden, dan worden de gegevens gedeeld met een externe tuchtcommissie.

Opvoedondersteuning

Wat leggen we vast?

De kortdurende contacten zijn in principe anoniem. Als er sprake is van een langere begeleiding noteren we de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Het inhoudelijk dossier

Wat is de bewaartermijn?

15 jaar na afsluiting van het laatste traject.

Welzijn

Verhuur ruimtes

Wat leggen we vast?

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Facturen