Buurtbemiddeling

Om Buurtbemiddeling aan te kunnen bieden verwerken wij jouw (contact)gegevens. De wettelijke grondslag hiervoor is de mondelinge overeenkomst die wij met jou sluiten voor de inzet van Buurtbemiddeling. Je gegevens worden opgeslagen in een registratiesysteem van het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) en worden uiterlijk 2 jaar na afsluiting van een traject verwijderd.