Mediation

Hoe kun je je aanmelden?

Wanneer je als ouders hulp wilt van een mediator van Kwadraad, kun je helaas niet zelf je hiervoor aanmelden.

Een aanmelding gebeurt altijd via een verwijzing van een andere hulpverlener binnen Kwadraad. Dit kan zijn bijvoorbeeld:

 • Algemeen maatschappelijk werkers;
 • Kwadraadcollega’s binnen een sociaal wijkteam;
 • Kwadraadcollega’s binnen een jeugd- en gezinsteam.

Welke gegevens slaan we van je op?

In de aanmelding voor Mediation geeft jullie hulpverlener de volgende gegevens van jullie beiden door:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Jullie e-mailadres wordt genoteerd, zodat het Online Dossier optimaal werkt. Jullie krijgen ieder je eigen Online Dossier.

Waar slaan we die gegevens op?

In Mijn Kwadraad, je Online Dossier, wordt de informatie genoteerd. Je kunt op elk moment je Online Dossier inzien.

Wanneer slaan we gegevens van je op?

Wanneer we contact met je hebben (gehad) schrijven we hiervan een kort verslag.
Wat is er besproken en afgesproken? Dit slaan we op in je Online Dossier.
Mails en eventuele bijlagen worden gekopieerd en ook hierin opgeslagen.

Verder worden in je Online Dossier documenten opgeslagen zoals:

 • een mediationovereenkomst;
 • het ouderschapsplan met daarin de omgangsregeling.

Wat kun je van ons verwachten?

Nadat jullie aanmelding bij ons is binnengekomen neemt één van de mediators contact met jullie (ieder apart) op. Telefonisch en via de mail informeren we jullie over het aanbod.

Mediation bij Kwadraad richt zich enkel op het ouderschapsplan/vastgelopen omgangsregelingen.
Hieronder valt niet het vaststellen van alimentatie, boedelverdeling etc.

Omdat ons aanbod (in tegenstelling tot veel andere mediators) gratis is, is er sprake van een wachtlijst. Als jullie allebei akkoord gaan met het aanbod worden jullie hierop geplaatst. Zodra één van de mediators plek heeft worden jullie uitgenodigd voor een eerste gesprek. Er worden op verschillende locaties in de regio gesprekken gevoerd. Ondanks dat kan niet worden uitgesloten dat jullie voor deze gesprekken moeten reizen.