Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Hoe kun je je aanmelden?

Als je als ouders vragen hebt over je kind en graag in contact wilt komen met de schoolmaatschappelijk werker, kun je je op verschillende manieren aanmelden:

Door als ouder zelf contact op te nemen met de schoolmaatschappelijk werker;

Vragen of de schoolmaatschappelijk werker contact met jullie als ouders wil opnemen. Dit kun je vragen bij de de leerkracht of Intern Begeleider van je kind.

Daarnaast kan in gesprek met een leerkracht of Intern Begeleider naar voren komen dat jullie een vraag hebben waarbij het schoolmaatschappelijk werk (SMW) kan ondersteunen. Deze verwijst jullie dan door.

Aanmelden doe je door te bellen naar het algemene nummer van Kwadraad 088 - 900 4000

Welke gegevens slaan we van je op?

Tijdens de eerste afspraak maken we samen een dossier aan dat 'Mijn Kwadraad' heet. Hierin noteren we o.a. naam, adres, woonplaats en geboortedatum van je kind. Het e-mailadres van jullie als ouders wordt genoteerd, zodat het Online Dossier optimaal werkt.

Waar slaan we die gegevens op?

In Mijn Kwadraad, het Online Dossier van je kind, wordt de informatie genoteerd. Je kunt op elk moment je Online Dossier inzien.

Wanneer slaan we gegevens van je op?

De schoolmaatschappelijk werker bepaalt samen met jullie als ouders en/of met je kind welke informatie belangrijk is voor de voortgang. Wat is er besproken en afgesproken? Aan het einde van het gesprek wordt dit in het Online Dossier opgeschreven.

Het kan ook zijn dat de schoolmaatschappelijk werker aan je vraagt om thuis een verslag van het gesprek te schrijven. Wat was voor jou het belangrijkste wat is besproken? Waar ga je de komende periode aan werken?

Wat kun je van ons verwachten?

Het eerste gesprek, het intakegesprek, voert de schoolmaatschappelijk werker altijd met de ouders, ook als het kind de hulpvraag heeft. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of:

Jullie als ouders jullie kind zelf kunnen ondersteunen bij zijn/haar hulpvraag
De schoolmaatschappelijk werker een aantal gesprekken met jouw/jullie kind gaat voeren

Tijdens dit intakegesprek maken we doelen die we aan het eind van het traject bereikt willen hebben. Deze maken we samen en de doelen kunnen altijd aangevuld of veranderd.

Na elk gesprek wordt er een (kort) verslag geschreven over het gesprek, door de schoolmaatschappelijk werker of door jullie als ouders.
Er wordt ook een verslag gemaakt als er een gesprek is geweest met jullie kind. Op deze manier weten jullie wat er is besproken en kun je het er thuis met jullie kind over hebben.

Als na een aantal gesprekken blijkt dat SMW niet de geschikte hulp kan bieden, denkt de schoolmaatschappelijk werker met jullie mee en zal jullie helpen bij de verwijzing. Hij/zij kan bijvoorbeeld helpen bij het doen van een aanvraag en meegaan naar een gesprek met de indicatiesteller. Een indicatiesteller denkt mee welke hulpverleningsinstantie het meest passend is voor jullie hulpvraag.

Als jullie vinden dat jullie voldoende geholpen, wordt de ondersteuning van het SMW afgesloten. Het doel van SMW om kortdurende hulpverlening te bieden, maar het SMW zal het contact niet ineens afsluiten als de hulp langer nodig is.