Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Hoe kun je je aanmelden?

Als je als ouders vragen hebt over je kind en graag in contact wilt komen met de schoolmaatschappelijk werker, kun je je op verschillende manieren aanmelden:

  1. Door als ouder zelf contact op te nemen met de schoolmaatschappelijk werker;
  2. Door te vragen of de schoolmaatschappelijk werker contact met jullie als ouders wil opnemen. Dit kun je vragen bij de leerkracht of Intern Begeleider van je kind.
  3. Door te bellen naar het algemene nummer van Kwadraad: 088 - 900 4000

In het gesprek met een leerkracht of de Intern Begeleider kan naar voren komen dat jullie een vraag hebben waarbij het schoolmaatschappelijk werk (SMW) kan ondersteunen. Deze verwijst jullie dan door.

Wat kun je van ons verwachten?

Het eerste gesprek, het intakegesprek, voert de schoolmaatschappelijk werker altijd met de ouders. Ook als de hulpvraag vanuit het kind komt. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of:

  • jullie als ouders je kind zelf kunnen ondersteunen bij zijn/haar hulpvraag
  • het nodig is dat de schoolmaatschappelijk werker een aantal gesprekken met jouw/jullie kind gaat voeren

Tijdens dit intakegesprek maken we doelen die we gedurende het traject willen bereiken. Deze maken we samen en kunnen altijd aangevuld of veranderd worden.

Na elk gesprek wordt er een verslag geschreven, door de schoolmaatschappelijk werker of door jullie als ouders. Er wordt ook een verslag geschreven als er een gesprek is geweest met jullie kind. Op deze manier weten jullie wat er is besproken en kun je het er thuis gezamenlijk over hebben.

Welke gegevens slaan we van je op?

Tijdens de eerste afspraak maken we samen een dossier aan dat 'Mijn Kwadraad' heet. Hierin noteren we o.a. naam, adres, woonplaats en geboortedatum van je kind. Het e-mailadres van jullie als ouders wordt genoteerd, zodat het Online Dossier optimaal werkt. Is je kind al wat ouder, kan ook zijn of haar mailadres worden gebruikt.

Waar slaan we die gegevens op?

In Mijn Kwadraad, het Online Dossier van je kind, wordt de informatie genoteerd. Je kunt op elk moment je Online Dossier inzien.

Wanneer slaan we gegevens van je op?

De schoolmaatschappelijk werker bepaalt samen met jullie als ouders en/of met je kind welke informatie belangrijk is voor de voortgang. Wat is er besproken en afgesproken? Aan het einde van het gesprek wordt dit in het Online Dossier opgeschreven.

Het kan ook zijn dat de schoolmaatschappelijk werker aan je vraagt om thuis een verslag van het gesprek te schrijven. Wat was voor jou het belangrijkste wat is besproken? Waar ga je de komende periode aan werken?

SMW niet geschikt?

Blijkt na een aantal gesprekken dat SMW niet de geschikte hulp kan bieden? Dan denkt de schoolmaatschappelijk werker met jullie mee en zal helpen met de verwijzing.

In sommige gevallen zal er een gesprek plaatsvinden met een indicatiesteller. Een indicatiesteller denkt mee welke hulpverleningsinstantie het meest passend is voor jullie hulpvraag. Hierover word je als ouder uitgebreid geïnformeerd.

Kortdurende hulpverlening

Zijn jullie voldoende geholpen? Dan wordt de ondersteuning van het SMW afgesloten. Het doel van SMW  is om kortdurende hulpverlening te bieden. Natuurlijk zal het SMW het contact niet abrupt afsluiten als de hulp langer nodig is.