Steunouders

Hoe kun je je aanmelden?

Wil je een steunouder krijgen? Of wil je zelf een steunouder worden? Je kunt je op verschillende manieren aanmelden:

  • door zelf contact op te nemen met de Coördinator Steunouders: Laura Onstenk;
  • als je een steunouder wilt krijgen en een begeleider hebt van bijvoorbeeld het Sociaal Team of Humanitas,
  • kun je ook deze begeleider vragen om namens jou de aanmelding te doen.

Aanmelden doe je door:

Welke gegevens slaan we van je op?

Wanneer je je aanmeldt (als steunouder of vraagouder) vragen we je om een vragenlijst in te vullen over de gezinssituatie. In deze vragenlijst vragen we van alle gezinsleden:

  • naam, adres, woonplaats;
  • geboortedatum;
  • telefoonnummer(s);
  • e-mailadres(sen);
  • levensovertuiging;
  • overige informatie die van belang is om te weten bij het koppelen van steunouder en vraagouder.

Waar slaan we die gegevens op?

In Mijn Kwadraad, je Online Dossier, wordt de informatie genoteerd. Je kunt op elk moment je Online Dossier inzien.

Wanneer slaan we gegevens van je op?

Na de eerste aanmelding noteren we je naam en de aanleiding van de vraag/het aanbod. Na het ontvangen van de ingevulde vragenlijst slaan we deze op. Na het kennismakingsgesprek slaan we aantekeningen op die aanvullend zijn op de antwoorden in de vragenlijst. Daarnaast schrijven we wanneer we contact hebben gehad een kort verslag van wat er besproken en afgesproken is. Dit zijn doorgaans enkele regels.

Wat kun je van ons verwachten?

Aan de hand van de vragenlijst zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de Steunouder Coördinator. Vervolgens zal de Steunouder Coördinator een gesprek hebben met jou als steunouder of vraaggezin, voordat het steunoudertraject van start gaat. Eens in de 2 à 3 maanden neemt de Steunouder Coördinator contact op met de steunouder en het vraaggezin om te horen hoe het gaat. Bij het laatste contact tussen steunouder en vraagouder komt de Steunouder Coördinator mee voor de officiële afsluiting.