Privacy

Jouw privacy

Jouw hulpverlener bij Kwadraad noteert een aantal gegevens over jou en over de gesprekken die met je zijn gevoerd en bewaart deze in een dossier.

Lees verder

Hoe gaan we met elkaar om?

Wij hebben een gedragscode. Daarin staat hoe wij met jou omgaan, en hoe wij willen dat er met ons omgegaan wordt.

Lees verder

Jouw digitale veiligheid

We hebben verschillende maatregelen genomen voor jouw digitale veiligheid: denk aan een beveiligde verbinding voor het gebruik van ‘Mijn Kwadraad’. Hier kun je ook tips lezen om je eigen digitale veiligheid te vergroten.

Lees meer

Inzage in dossiers

Als je je bij ons aanmeldt als cliënt word je cliënt van Kwadraad. Dit betekent dat alle medewerkers met wie je te maken krijgt, op dat moment over je gegevens kunnen beschikken om jou optimaal te helpen. Hierbij houden we ons aan onze gedragscode.

Lees verder

Toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens

Wij willen je graag zo goed mogelijk helpen. Daar voor is soms overleg nodig met medewerkers van andere instanties, zoals bv. een huisarts, iemand van Bureau Jeugdzorg, enz.

Lees verder

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Als een maatschappelijk werker van Kwadraad vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling zal hij stappen ondernemen. Dit gebeurt volgens een vast plan: de ‘Meldcode‘. Hier lees je wanneer we dit stappenplan volgen, en hoe het werkt.

Lees verder